Grep Grenland er svært fornøyd med Serit Itum som trygg IT leverandør over mange år – god kompetanse og sikkert IT drift sørger for en stabil drift av Grep sine løsninger

Vi er svært fornøyd med Serit Itum som leverandør av våre IT løsninger. Løsningen har vært i drift og utvikling siden vi startet opp. Oppetid og sikkerhet har vært ivaretatt på en god måte. Vi opplever å få høy prioritet når det er behov for det. Nye løsninger settes opp raskt og kompetansen rundt våre løsninger og behov blir ivaretatt på en god måte.

Grep Grenland har gjennom flere år samarbeidet med Serit Itum. Serit Itum drifter og forvalter hele kundens IT plattform. Serit Itum leverer serverhosting, drift og forvaltningen av kundens forretningskritiske IT systemer, inkludert support for alle brukere. Tjenestene leveres fra Serit Itum sitt datasenter på Kongsberg. Kunden forvalter sensitive data og løsningen er basert på drift av egen sikker sone. Serit Itum har også utviklet over tid ny SharePoint portal/intranett for kunden. Grep Grenland har i dag flere lokasjoner som er koblet sammen i et IP VPN nett som sikrer alle lokasjoner enkel og stabil tilgang til IT plattformen. Sikkerhet er ivaretatt med 2-faktor pålogging og topp moderne sikkerhet infrastruktur i alle leveranseledd. Serit Itum har også drift og vedlikehold av alle infrastrukturer på alle lokasjoner.

Tone Anette Engebretsen, IKT-sjef, Grep Grenland.