Serit har hatt hovedansvaret for HMR Group sin IT siden 2005

Serit leverer servere, servertjenester, sikkerhet, wifi, nettside, programvareutvikling og tradisjonell drift/support

Senest i 2018 har de stått for komplett fornyelse med hybride IT-tjenester basert på Office 365 og en privat sky av dedikerte servere for spesialiserte og sensitive systemer.

Vi opplever at Serit har høy og bred kompetanse. De er tilgjengelige når vi trenger dem, blant annet med rask og kvalifisert 1.-linje support. I diskusjoner om nye løsninger forstår de vår organisasjon og våre behov godt. Når de gir råd er de proaktive, fremoverlente og tydelige. De nyter stor tillit hos oss sier Anders Seim Jr. Group Chief Executive.

 

HMR Group AS består av 7 selskap med mekanisk spesialkompetanse på helhetlige løsninger innen systemer, produkter, tjenester og teknisk rådgiving til prosess-, energi-, olje og gass og infrastrukturindustri.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss