Service- og driftsavtale med Serit

Hotel Ullensvang inngjekk i 2016 avtale med Serit. De kartla og utarbeide eksisterande system og fekk på plass nødvendig overvaking av våre system.

Med døgnkontinuerleg hotelldrift er det viktig for oss å ha stabile system og tilgang på kompetanse til ei kvar tid for å unngå nedetid. Serit er alltid i nærleiken – alltid med kort responstid anten på telefon, e-post eller ved oppmøte om situasjonen tilseier dette.

Med Serit i ryggen kan me fokusera på våre arbeidsoppgåver og la Serit påsjå at systema til ei kvar tid fungerar som dei skal sier Barbra Zanoni Utne, 5th Generation Managing Director Hotel Ullensvang.

 

Hotel Ullensvang er ett hotell  med sterke tradisjoner gjennom 5 generasjoner. Her kan man finne roen omkranset av den slående Hardanger-naturen.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss