KB Stålindustri AS har erfaring med både en egenprodusert SharePoint-løsning og Drops SharePoint fra Serit iDrift. Den egenproduserte løsningen bygget vi opp selv etter behov, men vi fant etter hvert ut at det var utfordrende og tidkrevende å utvikle løsningen selv. Med Drops SharePoint fant vi en ferdig SharePoint løsning som dekket vårt behov med tanke på prosjekt- og dokumentoversikt og ikke minst er det enkelt å  få oversikt og kontroll over tilganger. Jeg anbefaler Drops SharePoint!»

Knut Fjermedal, Daglig leder KB Stålindustri AS

 

KB Stålindustri AS er en leverandør av totalløsninger innen stålkonstruksjon, sveising og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering på Vestlandet. Vi leverer til bygg og industri, både på sjø og land, og innehar flere sertifiseringer og godkjenninger.