Serit iDrift leverer servertjenester, telefoni, WiFi, nettside og tradisjonell IT-support til Kystdesign.

“Da vi flyttet inn i nybygget vårt høsten 2016 valgte vi å gå for en hybrid IT-løsning fra Serit iDrift. Produksjonssensitive systemer kjører nå på maskinvare i vårt datarom, samtidig som vi har kontorstøttesystemer levert gjennom Office 365.
Vi føler Serit iDrift er langt fremme teknologisk, de har systemer som overvåker våre IT-systemer kontinuerlig og har tatt i bruk verktøy som har automatisert mange av de prosessene som «IT-folk» måtte gjøre manuelt tidligere. iDrift er også en god støttepartner i forbindelse med framtidig satsing på fjernstyring av våre ROV-systemer fra land der det er høye krav til datasikkerhet og kvalitet”

Torbjørn B. Hansen, Engeneering Manager i Kystdesign AS

 

KYSTDESIGN leverer et bredt spekter av produkter til olje- og gassindustrien. Deres styrke er tverrfaglig kunnskap om tekniske utfordringer på alle nivå, fra systemnivå til komponentnivå, fra definisjon og design til prototyping og kvalifikasjon. De leverer blant annet nøkkelferdige komplekse systemer som ROVer og ROTer til både offshore og havbruk.