Serit har levert en rekke tjenester til Lemon Aid AS.

Serit har levert flere IT-tjenester til Lemon Aid AS, blant annet sikkerhetstjenester.

«Lemon opererte med forskjellige plattformer både på lagring og mail. Vi kontaktet da Serit og fikk en god oversikt på hvordan vi jobbet i dag, sikkerhetsaspektet og kostnadene forbundet med dette. Serit foreslo et helhetlig system, med ny brannmur og server.

Resultatet ser vi allerede, der vi er mer samkjørt i kommunikasjonen internt, raskere og sikrere systems, som da resulterer i mindre tidsforbruk. Lemon er også meget fornøyd med servicen og fikk full backup under prosessen.

Da Lemon er en liten/mellomstor bedrift var det viktig for oss at dette ikke tok for mye ressursbruk internt og at vi fikk en sikker løsning raskest mulig. Dette gjennomførte Serit meget bra». 

Petter A. Bordal, Daglig Leder.