Leverer omsorgsteknologi til 11 kommuner i Finnmark

Leverer høyteknologiske omsorgsløsninger til 11 kommuner.

Serit Eltele beskriver leveransen av velferdsteknologi som et utrolig spennende, tidsriktig og krevende prosjekt, med et stort gevinstpotensial for brukerne. Med god og riktig teknologi kan eldre og pleietrengende bo hjemme lengre, eller kunne reise hjem fra sykehus tidligere. – Her snakker vi store potensielle besparelser for kommunene og en tryggere hverdag for brukerne. Det er utrolig lærerikt og gøy å være med på å tilrettelegge fremtida gjennom velferdsteknologi. Det er et superengasjert team her hos oss som nå jobber tett med kommunene i prosjektet, sier salgssjef, Håvard R. Bellika.

Du kan lese mer om leveransen i denne artikkelen fra vårt nyhetsarkiv.

Vil du vite mer om prosjektet? Kontakt salgssjef Håvard R. Bellika på 906 01 645 eller e-post: havard.bellika@eltele.serit.no