Vi opplever at Serit gir oss høy fokus hvis noe uventet skjer

Serit har siden 2011 levert tjenester til Maskinentreprenørenes Forbund. Serit leverer serverhosting, drift og forvaltningen av Maskinentreprenørenes Forbunds forretningskritiske systemer, inkludert support for alle brukere.

«Oppetid på våre IT systemer er kritisk for oss og vi har hatt svært lite problemer med IT løsningen i den tid den har blitt driftet av Serit. Vi benytter Serit for nesten alle våre IT leveranser, inkludert utstyr og lisenser», sier Erik Aarø, IT-ansvarlig.

 

Tjenestene leveres fra Serit sitt datasenter på Kongsberg. Vi har høy fokus på å videreutvikle løsningen til en fremtidig hybrid skyløsning som gjør at Maskinentreprenørenes Forbund kan ta i bruk moderne teknologi til det beste for brukerne. Office365, Skype for Business, og andre skytjenester kombineres på en effektiv måte med datasenter applikasjoner.

Kunden har utfordringer med en svært spredt lokalisering over hele Norge og Serit har levert IPVPN på fiber til alle 14 lokasjoner.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss