Nokas bruker Kursadmin til all påmelding og loggføring av deres utdanninger og kurs

Nokas ved Nokasskolen bruker Kursadmin som et rent kurssystem hvor vi styrer all påmelding og loggføring av våre utdanninger og kurs. I tillegg bruker vi elektroniske signaturer til våre kursbevis, noe vi synes er en stor fordel da våre instruktører er mye på reise og svært sjelden kan signere manuelt innen kort tid.

Etter en litt trøblete oppstart er vi nå godt fornøyd med den hjelpen vi får når vi trenger det, og vi er også godt fornøyde med brukervennligheten i systemet.

Raymond E Jensen, Skolesjef