Norgips

Vårt GDPR-implementeringsprosjekt med Serit Østereng IT har vært en lærerik og effektiv prosess.

Tjenesten levert av Serit har hjulpet oss å heve kunnskapen om kravene i EU-forordningen og samtidig har bistått oss med strukturert veiledning og lett forståelig arbeidsmetodikk for å sikre at bedriften vår er GDPR-compliant. De har vært veldig verdifulle støttespillere takket være sin tilgjengelighet og evnen til å tilpasse og forenkle innholdet i prosjektarbeidet etter behovene i vår organisasjon.

I tillegg har Serit-prosjektledelse stilt opp med råd og tips om best praksis fra andre selskaper fra ulike bransjer, noe som har bidratt til at vi har lykkes med å etablere en velfungerende og fleksibel GDPR-organisasjon og personvern relaterte prosesser og rutiner.

Takket være Serit sin hjelp har vi gjennom hele prosjektet vært trygge på at vårt selskap vil møte kravene i personvernlovgivningen.

Paulina Slabon, HR Business Partner