Nor Tekstil AS har i en årrekke benyttet seg av Serits tjenester.

«Serit har gjennom en årrekke vært Nor Tekstils gode støttespiller når det gjelder å trygge vår virksomhet. Gjennom housing og god drifting av våre servere og nettverk har de bidratt til at våre vaskerier alltid kan holde hjula i gang».

Dag Atle Bøe, Konsernleder IKT.