Serit er en strategisk leverandør innenfor drift og support av sikre IT løsninger

Privatmeglergruppen i Norge benytter Serit som en strategisk leverandør innenfor drift og support av sikre IT løsninger. 

«Privatmegleren er meget godt fornøyd med Serit. Vi opplever at IT løsningen er svært stabil og  gir oss den fleksibiliteten vi har behov for. Serit sitt support apparat leverer høy servicegrad og bistår til at vi raskt får løst våre utfordringer på en effektiv måte, sier Ass. Dir. Dag Hegerstrøm»

 

Privatmegleren er hver dag avhengig av stabile løsninger for e-post og lagring. I tillegg er det flere av gruppens kontorer som får levert IT drift og utstyr.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss