Serit er en strategisk leverandør innenfor drift og support av sikre IT løsninger til Privatmegleren.

«Privatmegleren er meget godt fornøyd med Serit Itum. Vi opplever at IT løsningen er svært stabil og  gir oss den fleksibiliteten vi har behov for. Serit Itum sitt support apparat leverer høy servicegrad og bistår til at vi raskt får løst våre utfordringer på en effektiv måte, sier Ass. Dir. Dag Hegerstrøm i Privatmegleren»

Privatmeglerkjeden i Norge benytter Serit Itum som en strategisk leverandør innenfor drift og support av sikre IT løsninger. Som kjede består Privatmegleren av 75 kontorer og ca. 600 ansatte som hver dag er avhengig av stabile løsninger for e-post og lagring. I tillegg er det flere kontorer som får levert IT drift og utstyr.

Dag Hegerstrøm, Ass. Direktør.