Vi benytter Serit for kursadministrasjon og har svært gode erfaringer med å få tilpasset løsningen til våre krav.

 

Kursadmin håndterer  åpne påmeldinger for både enkeltpersoner og bedrifter. I tillegg blir det sendt ut informasjon om utløpt kompetanse, kursbekreftelse og kursbevis på både SMS og e-post. Det er viktig for oss at opptiden på systemene er god, og det har ikke vært noe problem med Kursadmin. Kursadmin gjør det lett å holde orden på kursene våre”.

Svein Sjøen, Daglig leder