Serit Helgeland drifter og leverer alt av datautstyr til SHMIL – Søndre, Helgeland Miljøverk.

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap.

«Serit IT Partner Helgeland er svært nært knyttet opp mot drift av alle våre systemer og leverer alt av datautstyr på klient og serversiden».

William Puntervold, Controller.