Bruker Serit sine informasjonssystemer når de kommuniserer til sine brukere

Telemark Fylkeskommune sin administrasjon, tannhelsetjeneste og skoler bruker Serit sine informasjonssystemer når de kommuniserer til sine brukere.

Serit sine informasjonssystem og skjermløsninger er viktig for at Telemark Fylkeskommune skal kommunisere effektivt med sine brukere og ansatte. Innholdet på skjermene oppdateres lokalt av redaktører og i tillegg er det satt opp integrasjon mot andre systemer som blant annet kan hente informasjon om besøkende og bruk av møterom.

«Oppetid på våre IT systemer er kritisk for oss og vi har hatt svært lite problemer med IT-løsningen i den tid den har blitt driftet av Serit. Vi opplever at Serit gir oss høyt fokus hvis noe uventet skjer. Tannhelsetjenestens alle tannlegekontorer har denne type løsning i full produksjon og er meget fornøyd.» sier IT-ansvarlig Ole Wiik.

 

Løsningen er lett å integrere med andre informasjonssystemer, noe som gir unike muligheter for automatisering og enkel oppdatering av informasjon ut til brukerne. Serit har fokus på å videreutvikle løsningen med mer integrasjoner for automatiske og interaktive oppdateringer av innhold som gjør at kunden kan ta i bruk moderne teknologi til det beste for brukerne.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss