Vardø kommune

Hvordan kan digitale verktøy effektivisere en kommunal hverdag? Det vet CEO- rådmann hos Vardø kommune, Hallgeir Sørnes, svært godt. En gjennomtenkt og langsiktig satsing på IKT er et av flere viktige grep som gjør at tall og prognoser i dagens Vardø for lengst har begynt å peke oppover. Vardø er en såkalt Smart-kommune, og godt rustet til å møte teknologiske endringer.  Samarbeidet og dagens driftsavtale med Serit Eltele har ifølge Sørnes spilt en betydelig rolle i kommunens teknologiske og digitale omstrukturering og utvikling.

– Digitaliseringen og samarbeidet har gitt oss en mer effektiv og lønnsom kommunal drift, sier Sørnes. Her sammen med leder for Konsulent/Utvikling i Serit Eltele, Hermann Westlie.