Velferdsteknologi

Serit Eltele er godt i gang med arbeidet med å levere høyteknologiske omsorgsløsninger til 11 Finnmarks-kommuner. Kontraktsverdien kan runde et tresifret antall millioner. Dette er et utrolig spennende og utfordrende oppdrag. Potensialet i kontrakten er stort, og de 11 kommunene har fullt fokus Serit Eltele sitt velferdsteam. Omsorgsteknologi-anbudet er ifølge kommunalleder i Alta kommune, John Helland, en «svær sak» for de 11 kommunene. Ikke bare fordi investeringene kan bli massive, men også fordi innsparingspotensialet er betydelig. Viktigst av alt er at dette handler om teknologi som skal skape trygghet for pårørende og for pasienten, hjemme og i institusjonene.

Du kan lese mer om prosjektet HER.