Serit Logo

Alta Omsorgssenter – et dynamisk og «vanvittig» prosjekt for Serit Eltele

Arbeidet med et av Norges største og mest moderne omsorgssenter har nærmest ført til unntakstilstand for både IT- leverandør og oppdragsgiver.

Fem unike bygg, som totalt utgjør et areal på rundt 24 000 kvadratmeter og består av flere avdelinger og funksjoner, skal nå huse 168 beboere. Ny teknologi skal gjøre hverdagen tryggere og mer effektiv for både beboere og ansatte, og det er ikke bare vaktrom og beboerrom som har blitt utstyrt med det siste innen teknologi. Ikke mindre enn 150 kontorer får nå på plass riktig IT-utstyr. Det samme gjør tidsriktige møterom, som skal optimaliseres for fysiske møter og ikke minst videomøter.

Dynamisk prosjektgjennomføring 

Direktør Jens-Harald Jenssen i Serit Eltele sier at totalleveransen til Alta Omsorgssenter i Alta er spesiell på flere måter. Ikke bare er bygget spesielt hva angår utforming og areal, med mange avdelinger, etasjer og rom som skal ha riktig utstyr og velferdsteknologiske fasiliteter. Prosjektet har vært «vanvittig» også i omfang og kompleksitet.

– Det har nærmest vært unntakstilstand for både oss som jobber i Serit Eltele og for de involverte i Alta kommune. Våre prosjektledere har hatt ukentlige møter med kommunen der vi i fellesskap har kommet fram til de beste løsningene. Både med tanke på tekniske løsninger og økonomiske rammer. Dette har absolutt vært et dynamisk prosjekt.

Han beskriver Alta kommune som en kanongod oppdragsgiver. 
– Kommunen har stilt krav hele veien og samtidig gitt oss rom for å finne gode løsninger sammen med våre leverandører. Vi har hatt et særlig fokus på å finne en god match mellom det å tilby fremtidsrettede løsninger og ivareta en god totaløkonomi i prosjektet for kunden, sier Jenssen.

GODT KJENT PÅ AOS: Tor Gøran Fredriksen og Tore Silkoset fra Serit Eltele er tekniske konsulenter. De kjenner etter hvert hver krik og krok på Alta Omsorgssenter og har vært sentrale i forbindelse med leveransen. Tor Gøran har i tillegg vært involvert i opplæringen av ansatte som nå tar i bruk velferdsteknologi i arbeidshverdagen.

Avanserte møterom

Rådgiver Geir Aslaksen er stadig på farta i forbindelse med ulike oppdrag rundt omkring i fylket. Han er en av flere ansatte på salgsavdelingen, og har hatt ansvaret for leveransen av IT-utstyr og løsninger også til den nye omsorgssenteret.

– Det vil si alt av utstyr og løsninger som ikke handler om velferdsteknologi. Akkurat nå jobber vi med møterommene, der samtlige skal ha toskjerms-løsninger, komplett utstyr for videokonferanse, utstyr for styring og kontroll av møterom og møtebooking. Vi skal utstyre 14 slike rom og etter hvert et større forsamlingsrom med egen scene, forteller han.

UTSTYRSANSVARLIG: Mange av Serit Eltele sine kunder har møtt Geir Aslaksen. Han jobber som rådgiver på salgsavdelingen og har sørget for at utstyr fortløpende har blitt levert til Alta Omsorgssenter.
PÅ BEFARING: Tore Mannsverk, Tore Silkoset og Vidar Thomassen gjør seg kjent med et av beboer-rommene før det teknologiske utstyret skal på plass.

Viktig med tillit

Alta Omsorgssenter skulle egentlig åpne i januar. Da koronapandemien var et faktum, ble behovet for flere avdelinger plutselig stort allerede før jul. Det innebar at også Serit Eltele måtte kaste seg rundt for å få på plass en avdeling i ekspressfart. John Helland, kommunalleder Helse og sosial i Alta kommune, er svært tilfreds med samarbeidet. 

– Serit Eltele er løsningsorienterte og har vært veldig på tilbudssiden. Vi har fått den tilliten som et prosjekt som dette har vært helt avhengig av. Vi kan legge fram ønskene våre og de kommer med gode, lokale løsninger. For meg som kommunalleder handler det om å levere trygge tjenester til brukere og ansatte. Vi må vite at det fungerer, at det er utprøvd og at ansatte har fått god opplæring, sier han. 

EN VIKTIG RESSURS: De fleste i Serit Eltele har på en eller annen måte vært involvert i arbeidet. Her klargjør lærling Vemund Larsson haugevis med sensorer som nå er i bruk på det nye omsorgssenteret som ligger et steinkast unna Serit Elteles kontorer i Alta.

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet under

Serit Oslo

Serit Oslo

Serit Tromsø

Serit ITstyring

Serit Eltele

Serit Comtec

Serit Datalink IT

Serit Hålogaland

Serit Itum

Serit Nidaros

Mats Indbjør

Serit ProData

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Tromsø

Kontaktskjema ITstyring

Kontaktskjema Eltele

Kontaktskjema Comtec

Kontaktskjema Datalink IT

Kontaktskjema Hålogaland

Kontaktskjema Itum

Kontaktskjema Nidaros

Kontaktskjema ProData Kirkenes