Fremhevet bilde

Referanse:

Blir mer effektiv som «moderne» opplevelsesbedrift

20. mai 2022

Med verktøy som Teams og SharePoint tar fremoverlente Sorrisniva AS nå steget fullt ut digitalt med Modern Workplace fra Serit Eltele.

Det skjer spennende ting hos opplevelsesbedriften i utkanten av Alta. Til tross for at Covid-19 har resultert i et skred av avbestillinger, satses det stort på at gjester fra hele verden skal finne veien til Alta når over 100 millioner kroner investeres i en arktisk villmarkslodge langs bredden av den kjente lakseelva.

Viktig forprosjekt

Det er ikke et valg å se bakover. Å se seg tilbake er heller ingen god strategi med tanke på framtidig samarbeid og kommunikasjon internt i en voksende opplevelsesbedrift, eller med tanke på fillagring, datasikkerhet eller informasjonsflyt. Sorrisniva er i ferd med å bli en moderne arbeidsplass også digitalt, og er nå i sluttfasen på implementeringen av Modern Workplace fra Serit Eltele. Med utgangspunkt i Sorrisnivas behov og ønsker, har forprosjektet i leveransen avdekket hvilke og hvordan digitale verktøy skal tilpasses og tas i bruk i organisasjonen.

Modern Workplace er organisasjonsutvikling

– De ansatte har vært positive og innovative underveis, og Sorrisniva har kjørt en fin prosess. Det har vært et viktig poeng for dem at dette ikke kun handler å ta i bruk et nytt it-system, men at det handler om organisasjonsutvikling. Mye av kommunikasjonen innad i bedrifter forsvinner når den foregår på kanaler som Messenger og sms. Fra nå av vil kommunikasjon skje på én og samme plattform, sier leveranse- og kvalitetssjef i Serit Eltele, Tore Mannsverk.

Vil sikre datakommunikasjonen

Et ønske om å bli enda mer effektiv, strukturert og organisert som bedrift er bakgrunnen for at Sorrisniva heretter skal samhandle via SharePoint og Teams.

– Det finnes selvsagt mange verktøy, men vi ønsker en felles løsning som sikrer datakommunikasjonen hos oss og som kan kvalitetssikre systemene våre. Dette gir helt nye muligheter når det kommer til aktiv kommunikasjon, informasjonsflyt og fillagring, sier salgs- og markedsansvarlig, Jan Roger Eriksen.

Han og kollega, Karianne Johansen, har begge mange tanker og ideer rundt den moderne, digitale arbeidshverdagen i bedriften.

Best practice

Alle som har Office 365-lisenser har tilgang til applikasjonene som benyttes i Modern Workplace. Serit  Eltele tilbyr rådgivning rundt bruk og oppsett ut fra en best practice-tilnærming. Jan Roger og Karianne er superbrukere og har jobbet tett sammen med Serit Eltele for å avdekke hva som er bedriftens ønske for Modern Workplace; hvordan team og områder skal organiseres, hvordan tilgangsstyringen i SharePoint skal være, hvilke prosjektgrupper og avdelinger som skal opprettes i intranettet og så videre. Jan Roger tror at bedrifter generelt har kontroll på hvor data ligger lagret, men at de etter hvert som de vokser får behov for ulike nivåer av datalagring og ulikt behov for tilgang til data.

– Det er et viktig poeng å unngå risiko for data på avveie. Men liten eller stor bedrift, vi ville uansett ha satset på dette her. Du er langt mer sårbar uten gode løsninger. Vi har for eksempel opplevd lynnedslag og en server som ble slått helt ut. Mye kan skje. Kontroll over hvordan data sikres og oppbevares er akkurat like viktig for små som for store bedrifter, poengterer han.

Kunden vet best

Serit Eltele hjelper Sorrisniva med å tilpasse områdene slik at de kan effektivisere arbeidet best mulig. SharePoint gir gode muligheter for å samarbeide enkelt og sikkert med gruppemedlemmer både innad i bedriften og utenfor, og på tvers av ulike enheter. Det viktigste er at sluttproduktet skal være tilpasset kunden.

– Både med tanke på organisering av innhold og det visuelle, som alle ansatte skal kunne identifisere seg med. Det er de som kjenner virksomheten. Alt utformes med utgangspunkt i deres arbeidshverdag, understreker Mannsverk.

I peisestua hentes intranettet opp på tv-skjermen sånn at superbrukerne får et godt inntrykk av hvordan grupper og avdelinger er organisert i det nye intranettet.

Må være forbilder for hverandre

Superbrukerne er enige om at løsningene og fillagringen til nå nok har vært for «åpne» og uorganiserte. De er trolig ikke er alene med behovet for økt datasikkerhet og bedre oversikt.

– Det blir gjerne til at alle oppretter egne områder og mapper. Mange er flinke til å systematisere, men det går gjerne med mye tid til leting etter filer. Nå sikrer vi at ikke dokumenter blir borte, og ikke minst så får vi en god samarbeidsplattform. Vi er spente og dette er selvsagt en prosess for oss. Vi vet at nye systemer kan være frustrerende i starten. Vi som har jobbet med prosjektet må være tilgjengelige for å svare på spørsmål, videre er det gruppelederne som får det overordnede ansvaret for sin avdeling i løsningen. Vi må være litt forbilder for hverandre og ikke være redd for å prøve og feile, sier Karianne.

Følges opp etter implementeringen

Nå skal gammel data flyttes fra eksisterende systemer og trygt over til Microsoft-skyen. I ettertid sørger Serit Eltele for at det tas kontinuerlig og sikker back-up. Som siste del av leveransen inngår én times oppfølging ukentlig i fire uker.

Vil du vite mer om dette produktet fra Serit Eltele? Se vårt produktark og ta gjerne kontakt på post@eltele.serit.no eller 400 16 300.

Salgs- og markedssjef hos Sorrisniva, Jan Roger Eriksen, har all grunn til å være stolt når han viser oss tegningene av en toppmoderne arktisk villmarkslodge som etter planen skal stå ferdig neste høst.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Kontakt oss i Serit Eltele