Fremhevet bilde

Referanse:

Datasenter-løsning fra Serit

22. mai 2022

«Vi hadde en stor og aldrende plattform kjørende i egne lokaler som var moden for modernisering både av programvare og maskinvare. Vår produksjon har intensive data transaksjoner, noe som gjør at vi har store krav til oppetid og nærhet til produksjonsdata. Vi valgte derfor en hybriddatasenterløsning levert av Serit. Produksjonssensitive løsninger kjører nå på ny maskinvare i vårt datarom. Øvrige fagsystemer og støtteverktøy kjører i Serit Datasenter samtidig som vi har kontorapplikasjoner levert fra Office 365.»

Vi har nå en integrert, slank og moderne IT løsning med betydelig redusert risiko. Løsningen kan raskt tilpasses både vekst og reduksjon.
Vi har fått sikker tilgang til nye løsninger og verktøy som bistår oss i vår daglige drift uavhengig av hvor vi måtte ønske å jobbe fra. Den hybride løsningen levert via Serit har vært helt avgjørende for den veksten og effektiviseringen vi har gjennomført.» sier Jørn Husøy, Controller/Production Manager.

Vikenco har siden 1973 vært en anerkjent leverandør av sjømat både i Norge, Europa, USA og Østen. Selskapet har vært en pioner innen lakseoppdrett, og sammen med Salmar Organic har de en fullstendig integrert produktgruppe.