Fremhevet bilde

Referanse:

Hybrid IT-løsning fra Serit

22. mai 2022

Serit leverer servertjenester, telefoni, WiFi, nettside og tradisjonell IT-support. “Da vi flyttet inn i nybygget vårt høsten 2016 valgte vi å gå for en IT-løsning fra Serit, produksjonssensitive systemer kjører nå på maskinvare i vårt datarom, samtidig som vi har kontorstøttesystemer levert gjennom Office 365.

Vi føler Serit er langt fremme teknologisk, de har systemer som overvåker våre IT-systemer kontinuerlig og har tatt i bruk verktøy som har automatisert mange av de prosessene som «IT-folk» måtte gjøre manuelt tidligere.

Serit er også en god støttepartner i forbindelse med framtidig satsing på fjernstyring av våre ROV-systemer fra land der det er høye krav til datasikkerhet og kvalitet” sier Torbjørn B. Hansen, Engeneering Manager.

Kystdesign leverer et bredt spekter av produkter til olje- og gassindustrien. Deres styrke er tverrfaglig kunnskap om tekniske utfordringer på alle nivå, fra systemnivå til komponentnivå, fra definisjon og design til prototyping og kvalifikasjon.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss idag

Finn forhandler!