Fremhevet bilde

Referanse:

“Flightman”-appen gir pilotene i Airlift en ny hverdag

27. september 2021

Airlift tilbyr innenlands helikoptertjenester, og har sin hovedbase i Førde i Sogn og Fjordane. Da administrerende direktør Stian Hårklau kom inn i bedriften for tre år siden møtte han et selskap som utførte de fleste oppgavene manuelt, og de interne prosessene var lite verdiskapende. Papirer ble flyttet mellom avdelinger, og viktige data ble registrert på tungvinte og gammeldagse måter.

Stian Hårklau, Adm. dir. i Airlift

Det var lite verdiskapning både for oss og kundene våre. Digitaliseringsprosesser mange hadde jobbet med lenge, hadde ikke vi tatt innover oss. Vi måtte gå fra 90-tallet og inn i 2020. Vi måtte digitalisere og automatisere våre prosesser.

Airlift tilbyr blant annet persontransport, flytting av materiell av utstyr, los til større fartøy, film- og fotooppdrag, tjenester for offshoreindustrien samt søk- og redningsoppdrag.

Med mange helikoptre og oppdrag, er det viktig at loggføringen blir korrekt og krever minst mulig av pilotene.

Ordrekontoret og pilotene som gjennomfører oppdragene må kommunisere med hverandre, samtidig som pilotene må rapportere til teknisk avdeling. Tidligere brukte Airlifts piloter stoppeklokke for å timeføre oppdragene sine, som igjen ble fakturagrunnlaget for kunden.

– En ting er ressursbruken blant våre ansatte, men når våre kunder betaler når helikopteret er i bruk, er ikke stoppeklokke nødvendigvis nøyaktig nok for verken oss eller kundene våre. Vi trengte å bedre datafangsten, og heve kvaliteten på dataen vi samlet inn, forteller han.

Utviklingen av appen «Flightman»

For noen år siden besluttet Airlift at det var nødvendig å outsource den daglige IT-driften. De gikk bredt ut i markedet og vurderte flere aktører. Etter grundige vurdering ble det klart at Serit var det beste alternativet. For å redusere bruken av interne ressurser inngikk de en samarbeidsavtale om drift på blant annet servere og hardware. Når det også ble på tide å digitalisere de tungvinte prosessene, var det både naturlig og ønskelig å utvide samarbeide med Serit.

– De kjente oss allerede godt, vi hadde et etablert samarbeid og de forstod behovene våre. Vi syntes det var et godt utgangspunkt for å utvikle nye tjenester sammen, forteller Hårklau.

Samtidig ønsket Serit å utvikle sitt tjenestespekter fra å hovedsakelig drive med IT-drift, til å også drive med utvikling for kundene sine.

– De var lokale og kjente oss godt, som var et bra fundament for et godt samarbeid. De var både fleksible og dynamiske, og flinke til å tilpasse sitt produkt til det vi ønsket.

Viktig å skape verdi lokalt

For Airlift var det viktig å velge en lokal leverandør.

– Både vi og Serit har hovedbase i Førde, og den grad Airlift kan skape verdi lokalt er det ønskelig for oss. Kompetansen i de større byene er ikke nødvendigvis bedre. Man skal ikke undervurdere mulighetene man får ved å være nære hverandre geografisk, selv om digitale løsninger gjør det mulig å jobbe på andre måter. Vi har samme kultur, snakker samme språk og har den samme dynamikken, som la et godt grunnlag for samarbeid.

Et dynamisk samarbeid

Airlifts utgangspunkt var altså å digitalisere oppgaver som tidligere hadde vært manuelle. Hva løsningen skulle bli, ble de enige om underveis.

– Serit har hele tiden vært opptatt av hvilket behov vi hadde, og hvilken utfordring de skulle løse. Vi har begge vært dynamiske og åpne i forhold til hvordan det skulle løses. Om løsningen ville være et system eller en app, var ikke planlagt.

Gjennom tett dialog med både pilotene og de ansatte på ordrekontoret, fant Serit ut at en app var den beste måten å løse utfordringene på.

– Alle har en smarttelefon eller en iPad, og helikoptrene våre er allerede utstyrt med begge. Det er ikke enkelt å endre på et eksisterende system i luftfart, og det må være mer gjennomtenkt og planlagt enn i andre bransjer. Nå fikk vi muligheten til å bruke allerede installerte enheter pilotene var vant med, forteller administrerende direktør i Airlift.

– Det må fungere i hverdagen

Nå er både Serit og Airlift i den siste intensive sluttspurten av å få appen ferdigstilt.

– Våre folk og Serit har snakket godt sammen hele veien. Vi måtte forstå og identifisere behovet, og ikke utvikle teknologi for teknologiens del. Det som lages må fungere i hverdagen. Dette gjør at det blir mye frem og tilbake på små detaljer, men som er viktige i hverdagen. Softwareløsninger skal ikke bare fungere på papiret, men for brukeren. Vår viktigste ressurs har vært en ung pilot, som er veldig IT-interessert. Han har lagt ned mye energi i hva som er viktig for ham når han er ute og flyr, forteller Hårklau.

En ny verden for pilotene

Appen «Flightman» har blitt tatt i bruk av flere av pilotene i de siste månedene. Helikopterbransjen har mest pågang på sommeren, og det har vært en fordel å få testet appen i lavsesongen. Planen er at appen står klar slik at Airlift får brukt den i sommer når det er som mest å gjøre.

– Pilotene opplever at de får en helt ny verden når dette blir ferdigstilt. Når de er ute og flyr har de lange dager. De må sette seg ned og kalkulere hvor mye tid de har brukt på hver kunde, og rapportere tilbake til ordrekontoret. Når appen er klar trenger de bare å trykke på noen knapper, så går resten av seg selv. Hverdagen blir mye enklere når de slipper tung og lei loggføring, og kan fokusere på helt andre ting etter endt arbeidsdag.

«Flightman» bedrer økonomien, sikkerheten og pilotenes hverdag

Stian Hårklau trekker frem fire spesielt positive effekter de nå vil merke når appen står klar.

  1. Ordrekontoret kan sende ut riktig faktura samme dag som kunden har fått utført tjenesten. Dette bedrer likviditeten, letter arbeidet og gjør at de unngår problemer med utestående fakturaer.
  2. Kundene betaler for akkurat den tiden helikopteret er i gang, og det er ingen rom for menneskelige feil som det kan være ved bruk av stoppeklokke. Dersom piloten glemmer å starte appen, plukker «Flightman» opp vibrasjonene fra helikopteret og skrus på automatisk.
  3. Vi får bedret sikkerheten. Den tekniske sikkerheten baseres på loggføring fra pilot som sendes til teknisk avdeling. I dag er det rom for at det her kan oppstå menneskelig feil. Med automatiserte prosesser blir det både bedre og mer nøyaktig rapportering.
  4. Vi får mer uthvilte piloter. Etter endt arbeidsdag kan pilotene hvile og gjøre seg klare for neste dag, fremfor å sette seg ned med tungvint og manuell loggføring.

Starten på noe større

Arbeidet med appen og moderniseringen av Airlift har gått bra, og samarbeidet har vært fruktbart. Men hverken Airlift eller Serit gir seg med det.

– Vi har et mål om at appen kan brukes til å løse enda flere behov. Vi vil se på hvordan vi kan videreutvikle den slik at den blant annet kan brukes som lønnsgrunnlag og gi oversikt over utstyr og helikoptre på forskjellige lokasjoner. «Flightman» kan være starten på noe som kan bli enda større, sier han, og fortsetter:

– Jeg kan anbefale Serit til alle! De er en samarbeidspartner det er veldig lett å jobbe med. Det er kjekt å se et selskap i en spennende utvikling, de var en dedikert driftspartner som har beveget seg mer mot en utviklingssfære som er veldig spennende. Vi har også noen andre prosjekter på gang, og jeg tror vi kan utvikle mye sammen, avslutter Hårklau.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss i dag.

Finn forhandler