Fremhevet bilde

Referanse:

Nettbrett i havgapet forenkler hverdagen til LetSea

19. januar 2022

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk. I havgapet i Dønna kommune i Helgeland har de 112 forsøksmerder hvor de driver med forsøks- og utviklingsprosjekter innen ernæring, vekst og fiskehelse.

Når mye av arbeidet foregår ved merdene, er det behov for IT-løsninger som fungerer i både vind og vær.

– Tidligere måtte forsøksteknikerne utføre registreringene sine på papir, reise tilbake til kontoret og plotte inn på nytt, før koordinatorene hentet inn rådataene og bearbeidet dem. Det er et friskt miljø, med mye dårlig vær og vind. Papir og papirlapper blåste vekk eller ble ødelagt av regn. Det er mye som skal rapporteres, og mange tall som må registreres hver eneste dag, forteller Henriette Hanssen, avdelingsleder på forsøksstasjonen.

Tidligere hadde LetSea testet et prosjekt- og prosjektstyringsverktøy som verken fungerte optimalt eller oppfylte behovene deres. I 2015 inngikk de avtale med Serit.

Serit var en lokal aktør, med kontor på samme sted som oss. Det er et kjempepluss med lokale folk. Da  får vi en tett og god dialog. Det er enkelt å ta et fysisk møte, og de har vært ute på våre lokasjoner og installert utstyr. Det er en klar fordel at de har god lokalkunnskap, for da ser vi verden likt, forteller Hanssen.

Fra våte papirer til elektronisk registrering

I dag er LetSea fullt ut etablert på alle O365-tjenester fra Microsoft. Alle avdelinger bruker SharePoint-plattformen som også inneholder deres systemer for internkontroll. SharePoint brukes til det meste av arbeidet, samt avvikshåndtering og risikovurderinger.

Fordelen med produktene i O365 er at de er skybaserte, og lar deg jobbe overalt. Derfor har

alle forsøksteknikerne fått hvert sitt robuste nettbrett, som de alltid har med seg ut til merdene.

– Vi kjøpte nettbrettene i 2016, og de er fortsatt i god drift. Løsningen fra Serit har lettet forsøksteknikernes jobb på den måten at de nå utfører alle registreringer elektronisk, og de har alltid med seg informasjonen de trenger.

LetSea bruker OneNote fra Microsoft til å registrere funnene sine.

– Vi har ukeplaner i OneNote, og der ligger det konkrete planer for hvilke forsøk som skal utføres samme uke. Her har vi også oversikt over hvilke ansatte som er på jobb og om det er noen merder som ikke skal ha fôr den dagen.

OneNote og SharePoint gjør det også enklere for organisasjonen å samarbeide.

– Fordelen med OneNote er at alt blir lagret, selv om du skulle være uheldig og få slettet noe. Det er kjempeviktig. Man ser også hvilke brukere som har registrert data, og får et varsel når de gjør det.

Trådløst internett i fjæra

Løsningen med nettbrett og skybaserte tjenester fra O365 hadde ikke vært mulig uten internett. Forsøksanlegget ligger ute i havgapet, et godt stykke utenfor allfarvei. Serit har derfor levert komplett nettverk og infrastruktur, og gjort det mulig med trådløst internett ute ved merdene.

– Serit har vært løsningsorienterte hele veien, og vært veldig raske med å justere de tingene som har vært nødvendige. Samarbeidet har vært veldig godt, og vi har en god dialog. Vi føler oss veldig prioritert når behov oppstår – og det er veldig viktig.

På videoen under kan du se anleggene, og forsøksteknikkerne som bruker nettbrett i jobben.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss i dag.

Finn forhandler