Referanser

Serit er Consto sin IT-partner

Consto har brukt Serit siden oppstarten og selskapets tjenester har vokst i takt med selskapet. Leveransene har vært konsulenttjenester, drift av alle dataromstjenester, samt support. I tillegg er det utviklet flere bransjespesifikke løsninger, blant annet “Kvalitetssystem”, “Byggkontor som en tjeneste” og “Prosjekthotell som en tjeneste”.

Les saken

Vardø kommune ble digitalisert med Serit

Vardø kommune er en liten kommune nordøst i Finnmark med omkring 2 100 innbyggere. Med en liten, fremoverlent administrativ ledelse har kommunen siden 2008 kommet langt på vei i å digitalisere drift og det administrative arbeidet. For fremtiden har kommunen et ønske om å bruke så lite ressurser som mulig på drift, og desto mer på utvikling av digitale løsninger. Dette gjør de for å kunne møte fremtidens behov på en tilfredsstillende og effektiv måte.

Les saken

Serit Eltele leverer omsorgsteknologi til 11 kommuner i Finnmark

Leverer høyteknologiske omsorgsløsninger til 11 kommuner Serit Eltele beskriver leveransen av velferdsteknologi som et utrolig spennende, tidsriktig og krevende prosjekt, med et stort gevinstpotensial for brukerne. Med god og riktig teknologi kan eldre og pleietrengende bo hjemme lengre, eller kunne reise hjem fra sykehus tidligere. – Her snakker vi store potensielle besparelser for...

Les saken