Fremhevet bilde

Referanse:

Serit drifter alle IKT systemer for Odd Berg Gruppen

19. januar 2022

Dataromstjenester, klientdrift og nettverksdrift. Vi drifter alle IKT systemer hos Odd Berg Gruppen med datterselskaper. De bruker Office 365, som er en hybrid løsning hvor all fillagring og epost er plassert i vårt datasenter.  Det samme gjelder for fagapplikasjoner og ERP systemer.  

Vi drifter også alle klientene gjennom «Serit – Enklere Hverdag» og sørger for at disse til enhver tid er oppdaterte.  Det samme gjelder nettverk og infrastruktur hvor vi drifter alt fra WiFi, switcher, brannmurer og fiberlinjene.

Odd Berg Gruppen fikk da et velfungerende IKT system med tilnærmet 100% oppetid, samt tilgang på til enhver tid nødvendig kompetanse.  Samtidig fikk de en strategisk samarbeidspartner for videreutvikling av gruppen og dens IKT behov.  Dette medførte at Odd Berg Gruppen kunne konsentrere seg 100% på egen kjernevirksomhet. Kontaktperson er Gunny Engenes, Odd Berg Gruppen.

Odd Berg Gruppen hadde egne servere stående i et lokale som ikke var egnet for dette formålet.  Når tiden var moden for utskifting av servere, ga vi de et tilbud om å flytte innholdet på de fysiske serverne inn på virtuelle servere på vårt datasenter.  På denne måten fikk de eliminert en stor risikofaktor, og de behøvde ikke tenke på backup til sekundær lokasjon eller drift av infrastruktur, databaser, fagsystemer og klienter.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss idag.

Finn forhandler