Serit Logo

Serit Eltele løftet Olavshallen over i skyen

Kunde:

Forhandler: 

Serit Eltele

Leveranse:

Drift av klienter og nettverk | DMA

Resultater

Konserter, scenekunst, kunst og musikk tar publikummet til himmels. Nå er også Olavshallen i skyen.

For et konserthus som bestreber seg på å bergta både publikum, artister, management og samarbeidspartnere, er det viktig at også de tekniske løsningene i den administrative hverdagen er til å stole på – enten det jobbes på kontoret i Olavshallen eller fra et hjemmekontor.

Leveransen til Olavshallen
Serit Eltele leverer i dag en skyløsning som baserer seg på komponentene i Microsoft 365, med e-post, brukerhåndtering, administrasjon av windows-klienter, Mac-er og mobiltelefoner, samt antivirusløsning og tofaktorløsning. Leveransen til Olavshallen omfatter blant annet håndtering av sikkerhetsinnstillinger, oppdateringer og oppfølging av installasjoner. I tillegg inngår rapporteringer som en del av løsningen fra Serit Eltele. Dette kan være rapporter som sier noe om klienter som ikke er oppdaterte, lisenser som ikke er i bruk og så videre.

Serit Eltele er også i gang med leveransen og implementeringen av DMA (Den moderne arbeidsplassen) til Olavshallen. Med DMA får de ansatte en felles løsning som sikrer datakommunikasjonen internt og som kvalitetssikrer systemene. DMA gir gode muligheter når det kommer til samhandling, informasjonsflyt og fil-lagring.

Vil du vite hvordan en tilsvarende løsning eller andre effektiviserende og forutsigbare løsninger fra Serit Eltele kan passe for din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss på salg@eltele.serit.no.

– Utrullingen av klientene har gått smertefritt, og alt i alt er vi godt fornøyd med arbeidet som er utført. Vi kan tenke oss å involvere Serit Eltele i flere prosjekter framover. Nå er vi godt i gang med renoveringen av Olavshallen, og skal blant annet se på hvilken infoskjerm-løsning som kan være aktuell.

Sten Mosand, Teknisk sjef Olavshallen

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet under

Serit Oslo

Serit Oslo

Serit Tromsø

Serit ITstyring

Serit Eltele

Serit Comtec

Serit Datalink IT

Serit Hålogaland

Serit Itum

Serit Nidaros

Mats Indbjør

Serit ProData

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Tromsø

Kontaktskjema ITstyring

Kontaktskjema Eltele

Kontaktskjema Comtec

Kontaktskjema Datalink IT

Kontaktskjema Hålogaland

Kontaktskjema Itum

Kontaktskjema Nidaros

Kontaktskjema ProData Kirkenes