Fremhevet bilde

Referanse:

Serit er Consto sin IT-partner

20. mai 2022

Consto har brukt Serit siden oppstarten og selskapets tjenester har vokst i takt med selskapet. Leveransene har vært konsulenttjenester, drift av alle dataromstjenester, samt support. I tillegg er det utviklet flere bransjespesifikke løsninger, blant annet “Kvalitetssystem”, “Byggkontor som en tjeneste” og “Prosjekthotell som en tjeneste”.

Consto AS ble etablert høsten 2006 som et nordnorsk byggentreprenørselskap. I løpet av få år er virksomheten utvidet med regionale etableringer og selskapet er i dag et landsdekkende nordnorsk entreprenørkonsern med 780 ansatte i Norge og Sverige, og en omsetning på over 5 mrd. kroner.

Serit utvikler og drifter prosjektstyringssystem for Consto. Systemet brukes for å kvalitetssikre prosjektgjennomføringer, samle inn HMS- og avfallsregistreringer og for å definere og kartlegge interne prosesser. Fra innsamlet data genereres grafer og modeller på prosjekt, selskap og konsernnivå. Systemet utvikles som en webapplikasjon med integrasjoner mot bl.a. SharePoint/OneDrive. Tjenesten er bygget på populære teknologier som React, ASP.NET Core og PostgreSQL. Vi hoster tjenesten i vårt eget Kubernetes cluster på kontoret i Tromsø.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss i dag.

Finn forhandler