Fremhevet bilde

Referanse:

Serit leverandør av sikkerhetstjenester

22. mai 2022

Vi i Security Norway jobber systematisk sammen med rådgiveren i Serit for å kartlegge sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel uautorisert tilgang, tekniske feil og tap av vår egen eller kundenes sensitive informasjon.

Vi sitter igjen med en liste over prioriterte tiltak for å forbedre vår løsning, herunder både kortsiktige- og langsiktige tiltak – som må til for å redusere sannsynligheten for at våre risikoområder skal bli rammet av trusler.

Som leverandør av sikkerhetstjenester er vi godt kjent med metodikken i en RoS-analyse, men det var viktig for oss å kunne gjennomføre en slik analyse med fokus på vår egen informasjonssikkerhet. Vi er godt fornøyd med Serit og gjennomføringen av denne workshopen.” sier Driftsleder Bjørn Ove Hoel.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt med oss i dag.

Finn forhandler