Fremhevet bilde

Referanse:

Serit Eltele leverer omsorgsteknologi til 11 kommuner i Finnmark

19. januar 2022

Leverer høyteknologiske omsorgsløsninger til 11 kommuner

Serit Eltele beskriver leveransen av velferdsteknologi som et utrolig spennende, tidsriktig og krevende prosjekt, med et stort gevinstpotensial for brukerne. Med god og riktig teknologi kan eldre og pleietrengende bo hjemme lengre, eller kunne reise hjem fra sykehus tidligere. – Her snakker vi store potensielle besparelser for kommunene og en tryggere hverdag for brukerne. Det er utrolig lærerikt og gøy å være med på å tilrettelegge fremtida gjennom velferdsteknologi. Det er et superengasjert team her hos oss som nå jobber tett med kommunene i prosjektet, sier salgssjef, Håvard R. Bellika.

Store besparelser

– Velferdsteknologi gir kommunene store besparelser samtidig som ansatte, beboere og pårørende føler seg trygge og ivaretatt. Vi jobber nå med leveransen av en felles plattform for de 11 kommunene, der diverse smartutstyr og sensorer koblet opp mot internett, skal rapportere direkte til plattformen. Løsningene vil bidra til at kommunene sparer penger, og ikke minst vil teknologien gjøre det mulig for mennesker å fortsette å bo hjemme, sier Bellika.

– Vi snakker trygghetsalarmer, bevegelsessensorer, fallsensorer og dørsensorer som kan varsle rett til plattformen. Men også toveis videokommunikasjon med skjermteknologi kan implementeres i løsningene. Vi ser også at administrative oppgaver, som utlevering av alarmer, sensorer og annet utstyr, kan effektiviseres og automatiseres. Her er det mange muligheter.

Det overordnede formålet er å utnytte pleieressursene bedre. Systemet skal realisere gevinster, ikke bare å innføre ny teknologi for teknologiens del.

Må bli smartere

– Sammen med skole er omsorgssektoren kommunenes største sektor med lovpålagte tjenester. Med en stadig voksende eldre befolkning må kommunene enten skalere opp i antall ansatte for å gi disse tilbudet de har krav på, eller gjøre ting smartere. Teknologi kan løse noen av utfordringene og bidra til å holde kostnadene nede.

Serit Eltele har i dag rundt 40 ansatte. Flere nye har kommet på plass etter at velferdsprosjektet ble en realitet. Det begynner dessuten å bli trangt i lokalene i Kunnskapsparken i Alta.

Tilrettelegger fremtida med smart teknologi

– Gjennom Serit-gruppen kan vi levere over hele landet. Dette er et utrolig spennende, tidsriktig og krevende prosjekt, med et stort gevinstpotensial for brukerne. Med god og riktig teknologi kan eldre og pleietrengende bo hjemme lengre, eller kunne reise hjem fra sykehus tidligere. Her snakker vi store potensielle besparelser for kommunene og en tryggere hverdag for brukerne. Det er utrolig lærerikt og gøy å være med på å tilrettelegge fremtida gjennom velferdsteknologi. Det er et superengasjert team her hos oss som nå jobber tett med kommunene i prosjektet.

Jens-Harald Jenssen, administrerende direktør.

Vil du vite mer om prosjektet? Kontakt salgssjef Håvard R. Bellika på 906 01 645 eller e-post: havard.bellika@eltele.serit.no

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi forteller deg gjerne mer om velferdsteknologi.

Kontakt Serit Eltele