IKT-selskapene Lindtel og Serit Skagerak har fusjonert fra 1.1.2017. Selskapets hovedkontor ligger på Borgeskogen, Sandefjord og blir hetene Serit Skagerak AS.

 

Lindtel AS og Serit Skagerak AS fusjonerer for å møte kundenes behov.

IKT-selskapene Lindtel og Serit Skagerak har fusjonert fra 1.1.2017. Selskapets hovedkontor ligger på Borgeskogen, Sandefjord og blir hetene Serit Skagerak AS. Forventet omsetning i 2017 er 66 millioner kroner. Samtlige 30 ansatte blir med videre.

Sammenslåingen vil gjøre selskapet sterkere rustet til å møte forventede utfordringer i markedet.
– En samlet portefølje gjør oss til en mer komplett leverandør både når det gjelder kompetanse og tjenestetilbud. Sammen blir vi bedre i stand til å ivareta våre kunders behov. Alt skal digitaliseres og da blir vår rolle å få kundene over på nye fremtidsrettede systemer samt å forstå hvordan man kan ta nye teknologier i bruk, opplyser Richard Jakobsen og Erik Lindahl.

Nærmere om Lindtel og Serit Skagerak

Lindtel med sine 9 ansatte har siden 1999 vært totalleverandør av IT-, tele-, kommunikasjon- og skytjenester (Mittkontor.no). Forretningsidéen er å kombinere disse tjenestene til en totalleveranse for kunden. Selskapet består av personer med lang og bred erfaring fra design, prosjektplanlegging og implementering av store systemløsninger. Selskapet har tradisjonelt levert tjenester til små og mellomstore bedrifter i Vestfold, og vil med sin spesielle kommunikasjonskompetanse tilføre Serit kjeden nye løsninger og muligheter.

Serit Skagerak ble etablert 2. mai 2002 og har i dag 21 ansatte. Forretningsideen er å være den foretrukne partner for bedrifter og offentlig forvaltning som ønsker å utvikle seg videre ved hjelp av moderne IKT-løsninger som innebefatter alt fra Telekom, infrastruktur, skytjenester, digital signage og sikkerhet. Serit Skagerak har blant annet den høyeste sertifiseringen i Norge på sikkerhet på produkter fra Fortinet.

Serit Skagerak AS er en del av Serit kjeden – Norges største og mest spennende kjedeselskap av lokale IT-forhandlere. Samarbeidet gjør selskapet til en solid, konkurransedyktig og attraktiv IKT-partner med lokal tilknytning til kunder og samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon

Richard Jakobsen, rj@serit-skagerak.no, mobil 975 12 788
Erik Lindahl, el@serit-skagerak.no, mobil 958 86 770