Serit Agder tilbyr sikkerhetssjekk av din bedrifts IT-systemer.

Holder du til på sørlandet? Har dere full kontroll på alle enheter som bruker deres nettverk? Ønsker dere å få en uavhengig rapport på all trafikk som går inn eller ut av nettverket og få skadelig eller mistenksom trafikk synliggjort slik at dere kan få kontroll?


Vi i Serit tar sikkerhet på alvor, f
ormålet er å avdekke sikkerhetsutfordringer og foreslå konkrete tiltak på utbedring av svakheter og mangler.

Sikkerhetsgjennomgangen er et viktig ledd i arbeidet med å imøtekomme GDPR artikkel 32 sitt krav til sikkerhetstiltak. Rapporten gir raskt en god oversikt over hva som beveger seg i nettverket deres, ovenfor er et eksempel på litt av den første siden i en utfyllende rapport på 11 sider hos en kunde vi har gjennomført dette for.

Deretter utarbeider og presenterer vi en lettforståelig sikkerhetsrapport på områdene:

  • Sikring
  • Drift
  • Nettverk
  • Tilganger
  • Skytjenester
  • GDPR

Serit sin sikkerhetsgjennomgang og rapport er rask, rimelig og et godt utgangspunkt for å jobbe målrettet med informasjonssikkerhet i din bedrift.

Sikkerhets rapporten og gjennomgang av denne samt forslag til tiltak kjører vi nå kampanje på ut november til 5000kr!*

Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi med å sikre deres bedrift!

*(Gjelder kontorene i Arendal, Kristiansand og Lyngdal)