Avinor har valgt Serit som leverandør av trådløs infrastruktur til 45 flyplasser i Norge. For å kunne gi Avinor og deres kunder en solid og stabil brukeropplevelse kommer Serit til å bruke sitt nasjonale nettverk av medlemmer i Norge.

 

Avinor har valgt Serit som leverandør av trådløs infrastruktur til 45 flyplasser i Norge. Avtalen løper i tre år med mulighet for forlengelse i inntil to nye år, og har en verdi på opp mot ti millioner i året. For å kunne gi Avinor og deres kunder en solid og stabil brukeropplevelse kommer Serit til å bruke sitt nasjonale nettverk av medlemmer i Norge.


Tilbudet fra Serit IT Partner dekker i høy grad Avinor’s behov til kvalitet på løsning/ytelse.
Videre er kvaliteten på leveringssikkerhet vurdert til å være det beste, og kvaliteten på nøkkelressurser og sertifiseringer god. Pristilbudet var også konkurransedyktig. Tilbudet er vurdert som det total økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Avinor, sier Kjell-Olav Pedersen, Seksjonsleder for IT Nettverk i Avinor.

Det er med stolthet og ærefrykt vi tar fatt på jobben med det som betegnes som Europas største trådløsnett. Avinor får tilgang til godt kvalifisert nettverkspersonell over hele landet og denne avtalen gir en ny dimensjon til samarbeidet i Serit, sier Svenn Hansen, Daglig leder i Serit IT Partner Tromsø som er kontraktspartner på avtalen.

Avtalen gjelder leveranse og vedlikehold på WLAN nettverksinfrastruktur til alle landets flyplasser. Den inkluderer også aksesspunkter, antenner/kabler/montasjemateriell, sentrale styringsenheter, administrasjonsløsninger, radioplanlegging/prosjektering, og installasjonsarbeider. Det trådløse nettverket teller i dag over 3000 aksesspunkter og nærmere 30 kontrollere, basert på teknologi fra Fortinet/Meru. I tillegg kan Avinor benytte Serit til konsulentbistand og prosjektledelse.

For mer informasjon ta kontakt med:

Avinor / Seksjonsleder IT Nettverk Kjell-Olav Pedersen / 952 72 464 / kjell-olav.pedersen@avinor.no
Serit IT Partner Tromsø / Daglig leder Svenn A. Hanssen / 908 88 509 / svenn.hanssen@itpartner.no
Serit AS / Daglig leder Richard Hægermark / 928 92 894 / richard.haegermark@serit.no

Om Avinor:

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen og Norge sammen med verden.