Fremhevet bilde

Sertifiseringer er en god investering

En sertifisering er ikke bare et viktig kvalitetsstempel når man skal være attraktiv i markedet, den er i økende grad et krav fra både oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

– ISO-sertifiseringer er tidkrevende, men verdifulle på flere måter. Jobben som vi gjør nå vil forenkle arbeidet med forbedringsprosesser og kvalitetskontroller internt i bedriften i ettertid, sier kvalitetssjef hos Serit Eltele, Tore Mannsverk.

Interne sertifiseringer
I tillegg til at ISO-sertifiseringer blir viktigere, stilles det også stadig høyere krav til at også IT-bransjen kan dokumentere sin kunnskap. Derfor er det viktig for Serit Eltele å kunne tilby de ansatte individuelle sertifiseringer.

– Vi er selvsagt opptatt av å kvalitetssikre og dokumentere vår kompetanse. Bare de siste ukene er 5 nye interne sertifiseringer kommet på plass i testsenteret vårt, sier Mannsverk.

Vil redusere miljøbelastningen
Serit Eltele har i dag tre godkjente ISO-sertifiseringer. ISO 14001 (Sertifisering av ledelsessystem for miljø) er verdens mest anerkjente standard med fokus på miljøstyring, og er utviklet for å hjelpe bedrifter med å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet.

– Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for miljøbelastningen. ISO 14001 fokuserer på hvordan vi kan ta ned vårt miljøavtrykk. Som et ledd i miljøfokuset vårt kjøper vi også 100 prosent fornybar energi fra Ishavskraft. I tillegg er vi ISO 9001-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber bevisst og kontinuerlig for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Det er tross alt kundene vi lever av, sier Mannsverk.

Sertifisering for informasjonssikkerhet
Tap av data og konfidensiell informasjon kan få svært alvorlige konsekvenser for bedrifter. Denne uka fikk Serit Eltele også på plass ISO/IEC 27001, verdens mest anerkjente standard for informasjonssikkerhet.

– Med en ISO 27001-sertifisering skal omverdenen være trygg på at vi tar sensitive kundedata og konfidensiell informasjon på alvor. Vi tenker kanskje ikke over det, men data er faktisk den viktigste bedrifter har. ISO 27001 har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte data. Vi kom gjennom sertifiseringa uten avvik, det må vi ta som et signal om at vi er flinke og gjør de riktige tingene. 

Å jobbe med sertifiseringer er både tidkrevende og et møysommelig arbeid, men for ettertiden vil prioriteringen betale seg på flere måter.

– Det overordnede målet vårt er selvsagt å beskytte våre informasjonsverdier, men i ettertid blir informasjonssikkerheten langt enklere å håndtere, måle og kontinuerlig forbedre. Alle sertifiseringene vil forenkle prosesser for oss framover, i tillegg vil de gjøre oss mer attraktive som IT-leverandør og samarbeidspartner i tida som kommer.

Tore Mannsverk er leder for kvalitet hos Serit Eltele.