Stadig flere norske bedrifter velger å sette bort IT-systemer og servere til eksterne partnere. Fordelene er mange, og ved å sette bort driften får du en topp moderne løsning som ivaretar sikkerhet, ytelse og funksjonalitet.

Du slipper dyr IT-kompetanse i eget hus

Å investere i egne medarbeidere som skal ta seg av bedriftens IT-løsninger kan være kostbart. Den teknologiske utviklingen skjer så raskt at å bygge kompetanse internt, ikke alltid kan forsvares økonomisk.

Ved å frigjøre tid fra IT-drift kan du konsentrere deg om bedriftens kjerneoppgaver og overlate resten til oss i Serit.

Outsource til noen som ivaretar sikkerheten

Om du velger å sette bort bedriftens servere og IT-løsninger, er det viktig å velge en partner som forstår seg på sikkerhet. Dagens trusselbilde blir stadig mer avansert, og nye angrepsformer oppstår.

Høst stordriftsfordelene av å sette bort jobben

Ved å sette bort servere og systemer til oss i Serit får du flere stordriftsfordeler av å ligge på en stor plattform. Selv om du er et lite firma med 10 ansatte, får du samme løsning som en stor bedrift som bruker titalls millioner hvert år på drift.

Du blir en del av en topp moderne løsning med de beste systemene for lagring, sikkerhet, ytelse og funksjonalitet.

Forutsigbart med fast pris

Om du velger å sette bort hele eller deler av IT-driften til oss, får du en fast pris hver måned å forholde deg til. Kostnaden er skalerbar, og følger antall ansatte. Du skal slippe å betale for en løsning for 50 stykker, om du året etter er 30 ansatte.

Du har alltid noen å ringe til

Ved å sette bort drift av IT-systemer og eventuell leasing av datautstyr til Serit, har du alltid noen du kan ringe om du står fast. Hos oss er kunden alltid i første rekke, og vi har kompetansen vi trenger for å hjelpe brukerne våre.

I Serit får du en helt egen supportavdeling.

Outsourcing av IT-tjenester til SeritFordelene med å outsource IT-avdelingen

  • En enklere IT-hverdag
  • Fast pris hver måned
  • Skalerbart og fleksibelt
  • God sikkerhet
  • Driftssikkerhet og vedlikehold
  • Support

Du velger selv hvor mye du vil drifte selv

Om du ønsker å outsource hele, halve, eller deler av IT-driften til oss i Serit, er helt opp til deg.

Hos oss kan du velge hvilke tjenester du ønsker at vi skal ta oss av, og hvilke tjenester du vil stå for selv. Du kan velge mellom rundt hundre forskjellige enkelttjenester, som blant annet lagring, sikkerhet og brannmur, IT-support, service desk, klienthåndtering, housing og drift.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, og vi kan skreddersy en løsning etter din bedrifts behov.

Se våre tjenester relatert til outsourcing her:

Derfor skal du sette bort drift og IT-tjenester til Serit

Serit har jobbet med outsourcing siden 2002, og har svært god kompetanse på drift av mange forskjellige applikasjoner. Vi drifter mange store kunder, og investerer vesentlig i kompetanse, teknologi og sikkerhet.

Du finner Serit over hele Norge, og vi ønsker å ha en nærhet til våre kunder. Om du ønsker bistand lokalt, kan vi gi deg god oppfølging på plass.

Serit er konkurransedyktige på pris, og en trygg samarbeidspartner innen IT-løsninger.

Kontakt ditt lokale Seritkontor i dag, dersom du ønsker en uforpliktende prat rundt drift av dine IT-systemer.