Vi i Serit tror at resultater og innovasjon skapes når gode hoder settes sammen. Gjennom digitale verktøy kan dine ansatte samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.

 

Med de rette verktøyene, kan din bedrift spare tid, penger, ressurser og oppnå større grad av inkludering.

Sett hoder sammen med moderne samhandlingsløsninger

Det er når hoder settes sammen at merverdi skapes – dette vil vi i Serit sørge for at din organisasjon får oppleve. Med verktøy som Sharepoint, Teams, Delve, Workpoint og SPSolution vil din bedrift kunne oppnå større fordeler.

Se videoen “Den moderne arbeidsplassenher.

Ikke digitaliser for digitaliseringens skyld

Søker du opp begrepet «digitalisering» på Google får du nærmere 3.7 millioner treff. Alle med hver sin tolkning og definisjon.

Det snakkes om digitalisering i alle kanter, men mange glemmer det viktigste; målet med digitaliseringen.

Selve digitaliseringen bør ikke være et mål, men et middel på veien til målet. Digitalisering i en bedrift bør ha klare mål som tar høyde for en gevinst for brukerne og organisasjonen.

Ulike mål for digitalisering

Å sette i gang store IT-prosesser i en bedrift vil være både kostbart og ressurskrevende.

Med et tydelig definert mål, rettferdiggjøres denne endringsprosessen med at det vil være en gevinst i andre enden.

Å innføre riktige digitale verktøy kan gi:

  • Bedre interne prosesser
  • Bedre kundeopplevelser
  • Bedriften blir mer miljøvennlig
  • Bedre økonomi
  • Bedre plattformer for deling og læring

Nøkkelen til progresjon

Mange av oss vil ta steget videre, og vi vil oppnå progresjon. Vi i Serit tror at nøkkelen til progresjon er å utnytte hvert potensial i størst mulig grad. Dette tror vi skjer gjennom å sette gode hoder sammen.

Men hvordan gjør man dette i en travel hverdag i 2018?

Sett gode hoder sammen på tvers av geografi, leverandør og kontor

Man kan alltid samle de gode hodene sammen rundt et møtebord, men med digitalisering kan man også sette sammen disse hodene på tvers av landegrenser, leverandør, organisasjon og tidssoner.

Gjennom de rette digitale verktøyene kan man dele kunnskap, ideer og læring. Du kan jobbe i disse verktøyene uansett hvor du er, og hvilken tid på døgnet.

Vi bruker 25% av tiden vår på å lete etter informasjon

Undersøkelser viser at vi bruker 25% av tiden vår på å lete etter informasjon. I løpet av en arbeidsuke bruker altså de ansatte en hel dag på å lete etter et dokument, en mappe eller en presentasjon.

I denne letingen ligger det garantert en hel del dobbeltarbeid. Om du bruker tid på å lete etter en form for informasjon, er det nesten sikkert at også kollegaen din gjør det samme.

Bruk gammel læring igjen og igjen

I «gamle dager» lagret vi dokumentene på harddisken eller la det på minnepennen. I dag handler det om å dele, inspirere og hjelpe andre, basert på den læringen man selv har gjort. På den måten kan man redusere dobbeltarbeid og søk etter informasjon.

Om man bruker gode verktøy samtidig som man skaper en kultur for deling og læring, kan mye tid spares. Ved å lagre og dele dokumenter, vil det ligge tilgjengelig for nestemann som trenger det, fremfor å produsere det samme igjen og igjen.

Dette gjøres gjennom teknologi som Sharepoint, Teams, OneDrive for Business og en rekke andre verktøy.

Les mer om trender, utfordringer i et moderne arbeidsmiljø. Last ned vår E-bok her.

Digital samhandling inkluderer de ansatte

Vi trives godt i det digitale rommet, og vi bruker i dag nesten like mye tid på digitale flater som i den virkelige verden. Samarbeid over digitale flater kan inkludere flere på arbeidsplassen og gjøre alle til en del av kulturutviklingen. Digitale verktøy legger også godt til rette for informasjonsdeling, og er en god distribusjonskanal for intern informasjon, regler og retningslinjer alle i bedriften bør vite om.

Serit er gode på samhandling

Vi anbefaler alle bedrifter som ønsker bedre dokumentstyring, en bedre delingskultur, enklere prosjektstyring, større grad av inkludering og tilgjengelighet å ta en prat med oss.

Serit er gode på samhandling og kan raskt avdekke deres behov og hvilke verktøy som kan underlette i din bedrift.

Gjennom samtaler med oss i Serit, kommer vi sammen frem til hvilke digitale verktøy som passer inn i din bedrift.

Vil du vite mer om hvordan utnytte verktøy fra Office 365? Delta på vårt frokostseminar den 5. juni. Se agenda og i hvilke byer vi vil arrangere frokostseminar her.

Brukeradopsjon og opplæring er avgjørende for prosjektets suksess

Vi går deretter inn i en planleggings- og implementeringsfase. Den neste fasen er vel så viktig; brukeradapsjon. Hvordan skal bedriftene ta i bruk de nye verktøyene på en smart måte? Hvilke tjenester skal vi benytte oss av først, og på hvilken måte?

Vi gir dere full opplæring og tilrettelegging for at dere skal kunne ta i bruk de nye, digitale verktøyene på best mulig måte. Vi sørger for at dere får opplæring i riktig bruk av de rette tjenestene som er passende til oppgaven.

Ta kontakt med ditt lokale Serit-kontor i dag, dersom dere ønsker økt digital samhandling i bedriften.