Vi tilbyr jevnlige vedlikeholdsbesøk hos din bedrift. Vi avtaler hyppighet etter behov og størrelse, ukentlig, månedlig eller sjeldnere.

Fast vedlikehold av IT-utstyr
ØNSKER DU Å VITE MER?Kontakt oss for mer info og et uforpliktende tilbud.
Ta kontakt her
FORDELER VED FAST VEDLIKEHOLDSTJENESTE:
  • Outsourcing av IT-ansvarlig
  • Din teknologi er alltid oppdatert
  • Full tilstandsrapport etter hvert besøk
  • Vi kommer til deg
  • Når alt av teknologi i bedriften fungerer, får du tid til dine kjerneoppgaver

Preventivt vedlikehold på lokalt utstyr hos kunde

Tjenesten går ut på å gjøre vedlikehold på lokalt utstyr hos deg som kunde. Mange av våre kunder har ikke ressurser, tid eller kompetanse til å utføre vedlikehold selv, noe som kan skape problemer og store kostnader på sikt. Ved å benytte deg av denne tjenesten får du en skreddersydd vedlikeholdsavtale, hvor vi besøker din bedrift i faste intervaller.

På forhånd kartlegger vi hvilket utstyr som skal inngå i avtalen og hvor hyppige besøk dere ønsker. Om utstyret har vært forsømt i lengre tid, kan det være behov for hyppigere besøk i oppstartsfasen.

Vi blir din IT-ansvarlig

Målet med tjenesten er å kontrollere at alt utstyr fungerer optimalt, at backup og restore går som det skal, sjekk av patchnivå og om alt er oppdatert, drift og status på servere med mer. Kort sagt, vi sjekker at alt av IT-utstyr i bedriften fungerer og underletter i deres hverdag. Med denne tjenesten får du din egen IT-ansvarlig på besøk hos din bedrift så ofte du ønsker, slik at utstyret deres fungerer optimalt.

Du får full rapport etter endt besøk

Når vi kommer på besøk vil vi selvsagt hjelpe dere med alle spørsmål og utfordringer dere har. Vi bistår med oppdateringer og sjekker logger for å preventivt oppdage feil.

Vi skriver alltid rapport på utstyret etter endt besøk, dette inngår i avtalen. Rapporten inneholder utstyrets status og vi kommer med anbefalinger om noe av utstyret bør byttes ut. Rapporten er også en generell tilstandsrapport, hvor avvik kommenteres.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker faste vedlikeholds besøk fra våre IT-konsulenter.