Serit bistår virksomheter landet rundt med å møte den nye forordningen. Vi bistår deg gjennom en ni-stegs plan som gjør din bedrift rustet til den 1. juli.

GDPR
Fra kr. 39.500
Kjøp her
Serits 9-steg for å bli GDPR-compliant
  • Oppstart og eierskap
  • Kartlegging
  • Lovmessige betraktninger
  • Bevisstgjøring
  • Roller og ansvar
  • Styringssystem
  • ROS-analyse
  • GAP-analyse
  • Resultat- og tiltaksplan

Den 25. mai 2018 (nå utsatt til å settes i kraft tidligst 1. juli 2018) kommer en ny lov, som erstatter dagens personvernlover og direktiver. Fra denne datoen må alle norske virksomheter ha på plass en rutinebeskrivelse av hvordan de forholder seg til den nye EU-forordningen, The General Data Protection Regulation, forkortet GDPR. Serit bistår bedrifter i hele Norge i prosessen med å oppfylle kravene i GDPR.

Gjennom en 9-stegs  plan, bistår vi din bedrift med å møte de nye kravene. Vi stiller med prosjektleder, fagkompetanse og rammeverk for alle de 9 stegene.

En GDPR-prosess tar rundt to til åtte uker, avhengig av bedriftens størrelse og kompleksitet, og vi anbefaler alle å ta kontakt så snart som mulig. Vi hjelper deg hele veien. Vi utfører blant annet risikoanalyser, GAP-analyser, og hjelper dere med å lage sikkerhetsrammeverk for internrutiner.

Kontakt Serit i dag, det er det første steget mot å oppfylle kravene i GDPR.

Se også vår video under «Tre ting du må vite om GDPR».