Serit bistår virksomheter landet rundt med å møte den nye forordningen. Vi bistår deg gjennom en ni-stegs plan som gjør din bedrift rustet til å oppfylle kravene i den nye lovgivingen.

GDPR
Fra kr. 39.500
Kjøp her
SERITS 9-STEGS PLAN
  • Oppstart og eierskap
  • Kartlegging
  • Lovmessige betraktninger
  • Bevisstgjøring
  • Roller og ansvar
  • Styringssystem
  • ROS-analyse
  • GAP-analyse
  • Resultat- og tiltaksplan

1. juli i 2018 kom en ny lov som erstatter tidligere personvernlover og direktiver. Alle norske virksomheter må ha på plass en rutinebeskrivelse av hvordan de forholder seg til den nye EU-forordningen, The General Data Protection Regulation, forkortet GDPR. Serit bistår bedrifter i hele Norge i prosessen med å oppfylle kravene i GDPR.

Hvordan oppfylle GDPR kravene

Vi bistår din bedrift med å møte de nye kravene. Vi stiller med prosjektleder, fagkompetanse og rammeverk for alle de 9 stegene. En GDPR-prosess tar rundt to til åtte uker, avhengig av bedriftens størrelse og kompleksitet, og vi anbefaler alle å ta kontakt så snart som mulig. Vi hjelper deg hele veien. Vi utfører blant annet risikoanalyser, GAP-analyser, og hjelper dere med å lage sikkerhetsrammeverk for internrutiner.

Kontakt Serit i dag, det er det første steget mot å oppfylle kravene i GDPR.

Se også vår video under “Tre ting du må vite om GDPR”.