Den 25. mai 2018 kommer en ny lov, som erstatter dagens personvernlover og direktiver. Fra denne datoen må alle norske virksomheter ha på plass en rutinebeskrivelse av hvordan de forholder seg til den nye EU-forordningen, The General Data Protection Regulation, forkortet GDPR. Serit bistår bedrifter i hele Norge i prosessen med å oppfylle kravene i GDPR.

Serits 9-steg for å bli GDPR-compliant

Gjennom en 9-stegs  plan, bistår vi din bedrift med å møte de nye kravene. Vi stiller med prosjektleder, fagkompetanse og rammeverk for alle de 9 stegene.

 

En GDPR-prosess tar rundt to til åtte uker, avhengig av bedriftens størrelse og kompleksitet, og vi anbefaler alle å ta kontakt så snart som mulig.

Pris fra kr. 39.500 

Vi hjelper deg hele veien. Vi utfører blant annet risikoanalyser, GAP-analyser, og hjelper dere med å lage sikkerhetsrammeverk for internrutiner.

 

Kontakt Serit i dag, det er det første steget mot å oppfylle kravene i GDPR.