Tjenester

Serit tilbyr tjenester for å optimalisere din IT-hverdag. Vi kommer med råd om hvordan ulike IT-løsninger kan forbedre din hverdag og virksomhet.

Bærekraft

Serit har infrastruktur og kompetanse for å sikre tilgang til trygge, grønne og bærekraftige digitale tjenester. Målet er effektivisering og bygge ny konkurransekraft.

Les mer

Drift

Vi drifter IT-systemer, enten de fysisk befinner seg i kundens lokaler, i våre hostingmiljøer, eller ute i nettskyen. Omfanget tilpasses din bedrifts behov, det være seg fra å ta totalansvaret for bedriftens IT-drift til å avlaste med tjenestene som gjør hverdagen enklere. En driftsavtale gir forutsigbare kostnader og tilgang til oppdatert...

Les mer

Rådgivning

Sammen med deg jobber Serit sine rådgivere for å løse utfordringer og videreutvikle din virksomhet. På lang sikt handler det om å realisere ønskede gevinster som den nye teknologien og løsningene representerer.

Les mer

Samhandling

Digital samhandling - legg til rette for en mer effektiv og produktiv arbeidshverdag. Vi i Serit tror at resultater og innovasjon skapes når gode hoder settes sammen. Gjennom digitale verktøy kan dine ansatte samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet. Med de rette verktøyene, kan...

Les mer

Sikkerhet

Sikkerhet er ikke lenger et valg, men en nødvendighet. Alle bedrifter har person- eller kundedata lagret i sitt nettverk, derfor har alle bedrifter et ansvar overfor sine ansatte og kunder. Det er bedriften og bedriftens ledelse sitt ansvar at informasjonen forblir intern, ikke kommer på avveie og ikke misbrukes av angripere. IT-sikkerhet kan ikke utføres med produkter og tjenester alene, da det er menneskene som utgjør den største risikoen.

Les mer

Utvikling

Et godt system legger grunnlaget for at selskaper kan utføre alt fra produksjon, organisering, rekruttering, til markedsføring og salg. Systemutvikling handler om arbeidet med å lage nye data- eller informasjonssystemer som dekker et behov – enten hos deg eller hos kundene dine. Herunder kommer både utvikling, integrasjoner, forbedring, testing og tilpassing.

Les mer