Fremhevet bilde

Bærekraft

Serit har infrastruktur og kompetanse for å sikre tilgang til trygge, grønne og bærekraftige digitale tjenester. Målet er effektivisering og bygge ny konkurransekraft.

Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør. Det er integrert i vårt formål, verdier, forretningsmodell, strategi og styringsstruktur. Vårt rammeverk for bærekraft reflekterer dette synet. Å legge IT-strategier er en krevende øvelse. Tidligere baserte strategiene seg på hver enkelt bedrifts premisser og teknologi. Men nå gjør applikasjonsleverandører tjenestene sine tilgjengelige via skybaserte, mer standardiserte plattformer. Dermed må virksomhetene tilpasse sine prosesser til systemene, i stedet for at systemene tilpasser seg virksomheten.

Tilpassede og hybride IT-strategier

Internasjonale løsninger i skyen fører med seg utfordringer med tanke på krav til sikkerhet, responstid, integrasjon med lukkede, lokale systemer, myndighetskrav og tilgang på support, for å nevne noe.

– Hybridløsninger, å kombinere skybasert med bedriftsspesifikke løsninger som håndteres av virksomheten selv eller hos en hosting eller driftspartner, er nesten alltid svaret på denne utfordringen.

Grønn, bærekraftig og sikker teknologisk utvikling

Serit har allerede jobbet lenge med blant annet smartere samfunn, sikrere verdikjeder, gjenvinning av el-avfall og mer mangfold i teknologibransjen. Samtidig så er det utrolig viktig å ha bevissthet til baksiden av digitalisering. Hva gjør vi med alle enhetene våre når vi er ferdig med dem? Hvordan kan vi som teknologiaktør bidra til bærekraft i ulike deler av samfunnet? Vi leverer tjenester innen alle bransjer og næringer, som for eksempel nett og kraft, bank og finans, maritim og energi sektor, produksjonsbedrifter, kommune og regnskapskontorer.

Trenger du bistand for å redusere deres fotavtrykk?

Vi er et bredt IT-selskap som satser sterkt på bærekraft. Vi har forpliktet oss til å støtte FNs bærekraftsmål, samt redusere utslippene fra vår egen virksomhet. Våre kontorer bistår deg og din bedrift i bærekraftig IT-løsninger.

Ta kontakt med oss idag!