Fremhevet bilde

Bærekraft i Serit

Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør. Det er integrert i Serits formål, verdier, forretningmodell, strategi og styringsstruktur. Vårt rammeverk for bærekraft reflekterer dette synet.

Vår tilnærming til bærekraft  

Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør. Det er integrert i Serits formål, verdier, forretningmodell, strategi og styringsstruktur. Vårt rammeverk for bærekraft reflekterer dette synet.

Bærekraft i Serit


Serits felles styrke er gode, fleksible og innovative IT-løsninger. Våre spesialister leverer løsninger fra ledende leverandører og produsenter til konkurransedyktige priser. Kvalitet i alle ledd er et nøkkelbegrep for hele gruppen, og våre rådgivere og utviklere vil gjennom høy kunnskap og stor entusiasme, bidra til at små og store bedrifter utnytter IT som et effektivt redskap for å nå sine mål. I Serit har vi bærekraftsmålene 7,9, 11, 12 og 17 som hovedfokus.

Bærekraftsmål 7 – Ren energi for alle

Trygg og ansvarlig drift er viktig for å opprettholde tillit, legitimere vår virksomhet og eksistens, og er et avgjørende prinsipp for langsiktig verdiskaping. Vi har satt oss klare mål for å sørge for at vi kontinuerlig forbedrer oss med grønne datasentre og vedlikeholder ISO 9001, 14001 og Miljøfyrtårn. Våre datasentre gir deg tilgang til moderne, sikker og miljøvennlig datasenterkapasitet sentralt plassert der du er. Våre datasentere, bruker det siste innen kjøleteknologi. Dette medfører mer effektiv energiutnyttelse – som igjen gir lavere kostnader. Plasseringen nær deg gir fleksibilitet for kunder som trenger tilgang til sin IT-infrastruktur.

equinor-icon-oil-globe-green.svg

Bærekraftsmål 9 – Innovasjon og infrastruktur

For at samfunn skal vokse, må man oppmuntre industrier til å gi muligheter til de mange – samtidig som man vokter over miljøet. Disse industriene må bli støttet med infrastruktur som for eksempel driftsikre transportmidler og teknologisk innovasjon. Vi har som mål at våre kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som relevant rådgiver og leverandør av teknologi som trosser geografi og demografi. Serit bidrar til gode konseptløsninger for mobilitet, videomøter og samhandling.​ For å lykkes i overgangen til å bli vinner i en lavkarbon økonomi, har vi flere tiltak vi bistår med for å senke våre og kundenes utslipp: energieffektive produkter, mer effektive kundeoperasjoner, og en ny gjennomgang av hva man egentlig bruker energi til, med tanke på å endre atferdsmønstre.

equinor-icon-broad-energy-green.svg

Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Målet er å innen 2030 sørge for at alle har tilgang til lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler. Gjennom å gjøre byene og samfunnene våre grønnere, smartere, og mer robuste, kan vi minimere vår påvirkning på miljøet og redusere våre avtrykk og belastning på naturen. Serit jobber stadig med smarte løsninger tilpasset både kommune-Norge og privat sektor med bedre effektivitet gjennom bruk av sensorer, 5g og IoT teknologi for bedre ressursutnyttelse og Smart city med desentralisering, automatisering og integrering – bistå alt fra flyplasser, transportsystemer samt annen næring med bedre effektive systemer.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst og begrense klimaendringer. Det beste bedrifter kan gjøre er å redusere utslipp ved å investere i miljøvennlig teknologi. Serit Gruppen er på mange måter en hjørnesteinsbedrift og distriktsutvikler som skaper livsgrunnlag og støtter lokalsamfunn i hele Norge. Vi skal bidra med sysselsetting, mangfold og inkludering og investere i lokalsamfunn vi opererer i. Gjennom vår IT-virksomhet bidrar vi til å minimere vår negative påvirkning ved å jobbe med effektiv drift. Energieffektivisering, god ressursforvaltning og godt samarbeid med de lokalsamfunnene vi opererer i skal sikre at vi i det daglige kontinuerlig jobber med å minimere vår negative påvirkning.

Bærekraftsmål 17 – Samarbeide for å nå målene

Teknologi er en naturlig del i alle utviklingsprosjekter- og politikk. Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for den norske utviklingspolitikken. Du kan lese mer om Norges samlede innsats her.

Å gjøre informasjon og kommunikasjon tilgjengelig til innbyggerne i et land, er en del av FNs bærekraftsmål nummer 17.8 der et av delmålene er å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til Internett.

Vår visjon er «Sammen mestrer vi fremtiden».

Sammen betyr at vi benytter oss av hverandres spisskompetanse for å gi deg som kunde det beste i enhver løsning.

Sammen betyr også at Serit samarbeider med deg, gjennom korrekt forståelse av deres forretningsmessige behov, og gjennom å bygge og vedlikeholde en tett relasjon til nøkkelpersonene.

Mestrer betyr at kunden gjennom sitt forhold til Serit skal kunne mestre hverdagen enklere og mer effektivt. Serit skal levere produkter og tjenester som betyr bekymringsløshet for driften.

Fremtiden forteller at Serit er fremoverlente i sin tilnærming til teknologi og utvikling på kundens vegne. Tjenestene og produktene Serit leverer skal være robuste nok til å tåle endringer.

Her kan du lese om vår bærekraftstrategi:
https://serit.no/content/uploads/2021/05/Serit-sin-baerekraftstrategi.pdf

Har din bedrift en visjon om å bygge fremtiden med IT med en forpliktelse til bærekraftig utvikling?

Snakk med en av våre rådgivere om bærekraftig IT i dag

Finn en forhandler her!