Fremhevet bilde

Drift

Vi drifter IT-systemer, enten de fysisk befinner seg i kundens lokaler, i våre hostingmiljøer, eller ute i nettskyen. Omfanget tilpasses din bedrifts behov, det være seg fra å ta totalansvaret for bedriftens IT-drift til å avlaste med tjenestene som gjør hverdagen enklere. En driftsavtale gir forutsigbare kostnader og tilgang til oppdatert IT-kompetanse, uavhengig av om driften skjer i din bedrifts lokaler eller hos oss.

Man trenger ikke ha in-house kompetanse på alt

Det er flere grunner til å sette bort drift av IT til de som er god på det. Foruten om at det i de fleste tilfeller er svært kostnadseffektivt for de bedrifter i SMB-markedet, vil dere også få tilgang til kundesenter med kompetente ressurser som tar imot henvendelser via telefon, chat, kundeportal eller e-post – så ansatte kan kontakte direkte å få rask brukerhjelp. Et annet viktig aspekt er at ved å inngå en driftsavtale legger dere over ansvaret til oss. Det er vår jobb å oppdage trusler, feilsøke, holde applikasjoner oppdatert samt løse utfordringer som måtte dukke opp. Istedenfor å investere i teknologi som må leve lenge for å kunne bli lønnsomt, får dere tilgang på den nyeste og beste teknologien i våre miljøer. Alle disse tingene vil bidra til å gi dere en mer produktiv arbeidsplass.

Med tilgang på support, samt legge ansvaret i våre hender vil dere være tryggere og mer beskyttet mot cybertrusler og andre sårbarheter med IT-systemet deres.

Vi forstår at IT-drift er komplekst og må settes opp ut ifra kundens behov. Enten det er 100% skybasert eller en kombinasjon av fysiske servere – driftet i våre datasenteret eller ute hos kunden. I mange tilfeller er det en miks av dette. Som kunde velger du selv om du ønsker å outsource hele eller deler av IT-driften din til Serit. Sammen med oss kartlegger vi deres behov og setter opp en løsning som passer deres arbeidshverdag.

Det skal være trygt å sette bort driften til Serit

Vi legger vekt på både fysisk og logisk sikring av tjenestene. Dette innebærer blant annet at våre datasentre er utstyrt med nødstrøm, redundant kjøling, redundant fiberaksess, adgangskontroll og sikker oppbevaring av back up. Dette fordi vi vet verdien av kundens data. Som kunde skal du være trygg på at vi tar vare på deg og din data.

Leie eller eie?

I en verden hvor endringer gjerne skjer raskere enn man ønsker eller klarer å forholde seg til – er det mange som ser verdien i å leie sitt IT-utstyr. Når PC-er og Laptoper vil være utdatert etter 3 år, da kan det være svært kostnadseffektivt å få byttet utstyret sitt uten å gjøre en kjempestor up-front investering av IT-utstyr. Ved å leie utstyr, servere og nettverk får du en fast månedlig kostnad fremfor store IT-investeringer. For bedrifter med fokus på årsresultat, er dette en god løsning.

Fordelene ved å ha èn IT-leverandør

Ved å sette bort hele, eller deler av IT-driften til Serit får du ett kontaktpunkt og én leverandør. Som vil kjenne hele deres virksomhet. Du vil unngå flere leverandører som skylder på hverandre om noe ikke fungerer. Vi tar fullt ansvar for våre tjenester, og tilbyr rådgivning og support hele veien.

Når du velger Serit som IT-leverandør får du rådgivning og opplæring slik at dere har kompetansen og forståelsen for deres IT-løsning, som vil skape en god jobbdag. Serit sine IT-tjenester leveres med personlig support, gir stabil drift, full tilgjengelighet, høy fleksibilitet og har fokus på en bærekraftig løsning som vil gi kvalitet i alle ledd. Vi skreddersyr skalerbare løsninger ut ifra kundens behov.

Ved å sette bort drift og IT-tjenester til Serit får du frigjort tid og ressurser så du kan fokusere på din virksomhet og det du er god på.