Fremhevet bilde

Firewall as a Service

Hvorfor

Brannmuren er fundamentet innen nettverkssikkerhet for å få kontroll og innsyn over trafikk og applikasjoner. Nye applikasjoner og trusler ser dagens lys, samtidig som de fleste lever i en hybrid verden omgitt av lokale applikasjoner og skytjenester. Dette setter sikkerheten på prøve og gjør at man må tenke nytt i henhold til brannmur og nettverkssikkerhet.   

Nye generasjon brannmurer tilbyr en unik fleksibilitet slik at den kan plasseres der hvor du leverer applikasjoner og tjenestene dine for å ivareta sikkerheten. Nye generasjon brannmurer er også levende og oppdaterer seg kontinuerlig i tråd med nye trusler, og ved hjelp av maskinlæring tilføres intelligens for å beskytte mot uoppdagede trusler 

Dataangrep er en trussel under stadig utvikling, og kan i verste fall skade, eller lamme din bedrift. Om man vil sikre seg mot nedetid, tap av omdømme, omsetting og produktivitet, må det legges en plan for angrep av alle slag. 

Med firewall as a service får du

  • En moderne og fremtidsrettet sikkerhetsløsning for skyen 
  • Beste praksis for segmentering for internt nettverk, IoT-enheter, gjestenett, mm. 
  • Avanserte sikkerhetsfunksjoner 
  • Implementering inkludert 
  • Drift og overvåking inkludert 
  • Fast pris pr. måned 

Ta IT-sikkerhet på alvor!

Med firewall as a service får du en trygg og sikker løsning som beskytter mot de nyeste truslene gjennom kontinuerlig oppdatering og innovative funksjoner.

Ta kontakt med ditt nærmeste Seritkontor.