Fremhevet bilde

Network as a Service

Hvorfor

Flere tilkoblede enheter, økt bruk av skytjenester og nye sikkerhetstrusler stiller nye krav til et moderne nettverk. Skalerbarhet, sikkerhet og kapasitet er tre forutsetninger for suksess. En annen trend som har ført til større sikkerhetskrav er at stadig flere bruker private enheter i arbeidet (BYOD – bring your own device). Undersøkelser viser at 89 prosent av arbeidsgiverne lar de ansatte bruke sine egne enheter i tjenesten. 

For å legge til rette for større produktivitet uten å gi avkall på sikkerheten, er det viktig at din bedrift har en nettverksløsning som lar deg håndtere nye enheter på en sikker og effektiv måte. Med bruk av policyer og forhåndsvalgte regler til å automatisere hvordan nye enheter håndteres, trenger du aldri å ta stilling til om du kan stole på en bestemt enhet eller ikke. Da vil for eksempel en gjestebruker ikke få samme tilgang som en ansatt, som på sin side har en enhet som oppfyller alle relevante sikkerhetskrav. 

E-post, forretningssystemer, telefoni og digitale samarbeidsverktøy er avhengige av god båndbredde for å fungere. Jo mer data som flyter, desto mer øker behovet for raske og pålitelige nettverk. 

For at du skal kunne sikre de ansatte den båndbredden de trenger, er det viktig at du har en nettverksløsning som gjør det mulig å prioritere og styre trafikken. Det kan for eksempel dreie seg om muligheten til å begrense strømming av filmer og musikk.

Med Network as a Service får du

  • Design og implementering inkludert 
  • Drift og overvåking inkludert 
  • Kraftig ytelse og sikkerhet 
  • Wi-Fi, svitsjet nettverk og brannmur 
  • Fast pris pr. måned

Ønsker du å vite mer?

Med network as a service overlater dere ansvaret for sikkerhet, drift og overvåkning til oss.

Ta kontakt med ditt nærmeste Seritkontor.