Fremhevet bilde

Samhandling

Digital samhandling – legg til rette for en mer effektiv og produktiv arbeidshverdag.

Vi i Serit tror at resultater og innovasjon skapes når gode hoder settes sammen. Gjennom digitale verktøy kan dine ansatte samhandle, interagere, lære og kommunisere på tvers av landegrenser, tidssoner og geografisk beliggenhet.

Med de rette verktøyene, kan din bedrift spare tid, penger, ressurser og oppnå større grad av inkludering.

Sett hoder sammen med digital samhandling

Det er når hoder settes sammen at merverdi skapes – dette vil vi i Serit sørge for at din organisasjon får oppleve. Med verktøy som Microsoft 365 vil din bedrift kunne oppnå større fordeler gjennom samhandling.

Innføring av digitale verktøy

Når din bedrift skal innføre digitale verktøy, kan dette virke både kostbart og ressurskrevende. Det er derfor viktig med et tydelig definert mål, som rettferdiggjør denne endringsprosessen og din bedrift vil få en stor gevinst ved innføringen.

Å innføre riktige digitale verktøy kan gi:

  • Bedre interne prosesser
  • Bedre kundeopplevelser
  • Bedriften blir mer miljøvennlig
  • Bedre økonomi
  • Bedre plattformer for deling og læring

Mange av oss vil ta steget videre, og vi vil oppnå progresjon. Vi i Serit tror at nøkkelen til progresjon er å utnytte hvert potensial i størst mulig grad. Dette tror vi skjer gjennom å sette gode hoder sammen.

Man kan alltid samle de gode hodene sammen rundt et møtebord, men med digitalisering kan man også sette sammen disse hodene på tvers av landegrenser, leverandør, organisasjon og tidssoner.

Gjennom de rette digitale verktøyene kan man dele kunnskap, ideer og læring. Du kan jobbe i disse verktøyene uansett hvor du er, og hvilken tid på døgnet.

Effektiviser

Undersøkelser viser at vi bruker 25% av tiden vår på å lete etter informasjon. I løpet av en arbeidsuke bruker altså de ansatte en hel dag på å lete etter et dokument, en mappe eller en presentasjon.

I denne letingen ligger det garantert en hel del dobbeltarbeid. Om du bruker tid på å lete etter en form for informasjon, er det nesten sikkert at også kollegaen din gjør det samme.

I «gamle dager» lagret vi gjerne dokumentene på harddisken, men i dag handler det om å dele, inspirere og hjelpe andre, basert på den læringen man selv har gjort. Om man bruker gode verktøy samtidig som man skaper en kultur for deling og læring, kan mye tid spares. Ved å lagre og dele dokumenter, vil det ligge tilgjengelig for nestemann som trenger det, fremfor å produsere det samme igjen og igjen. Dette kan gjøres ved bruk av Microsoft 365

Digital samhandling

Vi trives godt i det digitale rommet, og vi bruker i dag nesten like mye tid på digitale flater som i den virkelige verden. Samarbeid over digitale flater kan inkludere flere på arbeidsplassen og gjøre alle til en del av kulturutviklingen. Digitale verktøy legger også godt til rette for informasjonsdeling, og er en god distribusjonskanal for intern informasjon, regler og retningslinjer alle i bedriften bør vite om.

Vi anbefaler alle bedrifter som ønsker bedre dokumentstyring, en bedre delingskultur, enklere prosjektstyring, større grad av inkludering og tilgjengelighet å ta en prat med oss.

Serit er gode på samhandling

Serit er gode på samhandling og kan raskt avdekke deres behov og hvilke verktøy som kan underlette i din bedrift.

Gjennom samtaler med oss i Serit, kommer vi sammen frem til hvilke digitale verktøy som passer inn i din bedrift.

Vi går deretter inn i en planleggings- og implementeringsfase. Den neste fasen er vel så viktig; brukeradopsjon. Hvordan skal bedriftene ta i bruk de nye verktøyene på en smart måte? Hvilke tjenester skal vi benytte oss av først, og på hvilken måte? Vi gir dere full opplæring og tilrettelegging for at dere skal kunne ta i bruk de nye, digitale verktøyene på best mulig måte. Vi sørger for at dere får opplæring i riktig bruk av de rette tjenestene som er passende til oppgaven