Fremhevet bilde

Møterom som en tjeneste

Med møterom levert fra Serit Møre får du en løsning som tilfredsstiller din bedrifts behov. Vi leverer helhetlige og velfungerende løsninger med høy kvalitet. Med våre løsninger får din bedrift vedlikehold og support inkludert med kort responstid som sikrer at din løsning er tilgjengelig.

I vår «nye normal» har bedrifter behov for mye større fleksibilitet for sine ansatte når det gjelder hvor de ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver. Det vil fremover være et økende behov for digital samhandling med bedriftens leverandører, samarbeidspartnere og kunder.

Effektive samhandlingsløsninger vil også inkludere nye og fleksible møteromsløsninger som dekker disse behovene på en god måte. Serit har utviklet en komplett portefølje med slike løsninger som skal sikre din bedrift en optimal løsning. Løsningene kan lett integreres med bedriftens IT-verktøy slik at de ansatte opplever god flyt i sine arbeidsprosesser.

Møteromsløsningene spiller også sammen med Serit sine standardiserte løsninger for hjemmekontor. Dermed får bedriften en sømløs plattform for effektiv samhandling internt og eksternt. Løsningene baserer seg på robust og moderne teknologi med høy sikkerhet og stabilitet. Serit sine møteromsløsninger støtter opp under en bærekraftig strategi. Med det har vi fokus på en bærekraftig produksjon, samt samarbeid med leverandør og kunder for å ivareta miljøet på en god måte i våre leveranser.

Med møterom som en tjeneste får du:

  • Gratis befaring
  • Periodisk vedlikehold inkludert, 2 ganger årlig
  • Garantihåndtering inkludert
  • Fri support og rådgivning fra kundesenter

La møterommet ivareta en effektiv samhandling. Sammen - og på tvers av lokasjoner.

Vi hjelper deg i gang med ditt nye møterom, ta kontakt med oss.