Fremhevet bilde

Sikkerhet

Sikkerhet er ikke lenger et valg, men en nødvendighet. Alle bedrifter har person- eller kundedata lagret i sitt nettverk, derfor har alle bedrifter et ansvar overfor sine ansatte og kunder. Det er bedriften og bedriftens ledelse sitt ansvar at informasjonen forblir intern, ikke kommer på avveie og ikke misbrukes av angripere. IT-sikkerhet kan ikke utføres med produkter og tjenester alene, da det er menneskene som utgjør den største risikoen.

Serit tar sikkerheten på alvor

I Serit tar vi sikkerhet på alvor og kan tilby bedriften en tilpasset løsning som sikrer nettverket mot datainntrengning og tap av viktig informasjon. Uansett om du trenger ny løsning for brannmur, moderne antivirus løsninger basert på kunstig intelligens, beskyttelse mot ransomware , kryptering, patch management, autorisering, backup, klient drift eller sikring av mobile enheter, har vi gode løsninger for både mindre og større bedrifter.

I 2018 ble det lovpålagt å ha kontroll på persondata

25. mai 2018 tredde EUs personvernforordning i kraft. Forordningen, kalt GDPR, gjør det lovpålagt å ha kontroll på persondata. Konsekvensene ved å ikke følge retningslinjene, kan medføre strenge straffer på opptil 4% av virksomhetens samlede omsetning.

Sikkerhetstiltak er eierens ansvar

Det er virksomheten som eier IT-utstyret med innhold, som er ansvarlig for at nødvendige sikkerhetstiltak blir utført for å verne om bedriftens verdier. Dagens moderne trusler gjør det svært krevende og kostbart å bære dette ansvaret alene. Og konsekvensene kan bli fatale for virksomheten dersom sikkerheten ikke blir tatt på alvor til enhver tid.

Serit har konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring innen IT-sikkerhet, og kan hjelpe deg med å designe, implementere, overvåke og/eller drifte sikkerhetsløsningen.

Hvor sikker er din bedrift?

Serit har konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring innen IT-sikkerhet, og kan hjelpe deg med å designe, implementere, overvåke og/eller drifte sikkerhetsløsningen.

Kontakt oss nå!