Fremhevet bilde

Smart sikkerhet. Trygg jobbdag.

En tjeneste som bidrar til å øke bedriftens sikkerhet med en helhetlig tilnærming til teknologi, rutiner og mennesker.

Smart sikkerhet. Trygg jobbdag er en tjeneste for å øke IT-sikkerheten i bedriften over tid. Det er avgjørende å sikre forankring i bedriftens ledelse samt å arbeide kontinuerlig med forbedringsarbeid i bedriften og blant de ansatte. Tjenesten baserer seg på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine retningslinjer, samt beste praksis internasjonalt med fokus på ansatte, rutiner og teknologi.

Hvorfor?

Den digitale risikoen øker. Det er flere verdier som skal passes på, og vi utfordres av profesjonelle og målrettede trusselaktører. Samtidig finnes det betydelige digitale sårbarheter i samfunnet og hos norske bedrifter. Mørketallsundersøkelsen fra NSR* viser at i Norge alene, koster det bedrifter 1,3 milliarder årlig å få tilbake kryptert data. ​Det fremkommer også fra undersøkelsen at 42% av sikkerhetsbrudd oppdages ved en tilfeldighet og 44% oppdages av rutinemessig intern sikkerhetsovervåkning. Bedrifter som arbeider systematisk og godt med sikkerhet vil kunne holde risikoen for sine digitale systemer på et akseptabelt nivå.

Sikkerhetsarbeid er bedriftsledelsen sitt ansvar. Det vil si både for styret og daglig leder. Samtidig er det krevende for bedriftens ledelse å etablere og følge opp dette. Det krever kompetanse og kapasitet over tid. Smart Sikkerhet. Trygg Jobbdag passer for alle bedrifter som ønsker å ta sikkerhetsarbeidet på alvor.
*Kilde: https://www.nsr-org.no/produkter-og-tjenester/publikasjoner/morketallsundersokelsen

Hva får du?

Med tjenesten Smart sikkerhet Trygg jobbdag får du som leder et praktisk verktøy til din bedrift for å kunne ivareta sikkerhetsarbeidet på en god måte.
Tjenesten inneholder:

Etablering– Innføring i rammeverket
– Dokumentert nå-situasjon med “Serit Sikkerhetssjekk”
Tiltaksplan– Det utarbeides en prioritert tiltaksplan for å øke IT-sikkerheten
Årshjul– Forsterke internkontroll og sikkerhetsfokus
– Årlig gjennomgang med ledelsen
– Oppdatering av risikobildet og tiltaksplan
– Heve sikkerhetskultur og kompetanse for ansatte
Support– Single Point of Contact
– Rådgivning og støtte for ansatte
– SLA Premium

Kampanje!

Vi tilbyr en gratis Darkweb-scan for alle som kommer i gang med tjenesten i løpet av august!

Klikk her for å komme i kontakt med oss