Fremhevet bilde

Applikasjonsutvikling

Med en teknologiutvikling som går raskere enn noensinne er det mange som ønsker å effektivisere sine virksomheter. Gode rådgivere kan hjelpe deg med å bruke teknologi til å effektivisere og digitalisere både arbeidsflyten internt og interaksjonen med dine kunder.

Rådgivning og arkitektur

I Serit tilbyr vi dyktige rådgivere og arkitekter hvor alle har en felles intensjon om å forbedre og optimalisere prosesser. Personlige møter, referansesjekker og nøye kvalitetssikring gjør at vi kan tilby de beste konsulentene, håndplukket for akkurat ditt prosjekt.

Utvikling og forvaltning

Samfunnet vårt blir mer og mer avhengig av digital teknologi på alle områder. Uten den får vi ikke betalt ut penger, vi klarer ikke å fatte offentlige vedtak eller å dokumentere dem. Arbeid som var ganske manuelt for noen få år siden, er i dag blitt helt understøttet av digitale løsninger.

De beste løsningene er tilpasset din virksomhet, din hverdag og dine kunder og brukere. De kan være relativt enkle eller de kan være komplekse.

Tjenester innen arkitektur og utvikling handler om å identifisere hva slags digital støtte virksomheten trenger, og så handler det om å få på plass akkurat den løsningen. Det er etter hvert blitt en kompleks oppgave. Det er mange ulike løsningspakker som kan danne grunnlag for en ny, og noen ganger må vi utvikle alt fra bunnen av. Det kan være mange typer informasjon som må kobles sammen i en løsning, det kan være høye krav til sikkerhet eller personvern, og det kan være brukergrupper som har spesielle krav til hvordan de kan arbeide.

Vi i Serit lever i denne kompleksiteten hver dag. Kundene våre investerer store summer i IT, og motivasjonen og ambisjonen vår er å sikre at våre kunder å få mest mulig igjen for disse investeringene. Det krever nytenkning og kreativitet i kombinasjon med faglig dyktighet.

Vi jobber i tverrfaglige team med bred innsikt i både teknologi, brukerbehov, og i virksomhetene. Vi jobber smidig, raskt og i tett dialog med både våre kunder og deres kunder og brukere. Og vi er hele tiden opptatt av å bli bedre, sammen.

Vi hjelper deg med de vanskelige avgjørelsene

Våre rådgivere og arkitekter har dyp kompetanse og erfaring på når, hvordan og hvorfor ulike teknologier og arkitekturprinsipper skal brukes, i tillegg til ettertraktet kunnskap om hvordan en god IT-arkitektur burde settes opp.

Ta kontakt