Serit Logo

Utvikling i skyen

Stadig flere ser fordelene ved å gi fra seg ansvaret for infrastruktur og hardwaredrift av IT-løsninger, og markedet for skytjenester vokser i rekordfart. Samtidig utvikler skyleverandørene seg fra dag til dag, med mer innovative tjenester og nye serversentre som gir kundene flere valg.

Skytilpasning

Cloudification på engelsk – er et begrep som stadig dukker opp som en samlebetegnelse for prosessen med å gå ut i skyen. Transformasjon er et annet begrep som ofte kommer sammen med cloudification. Transformation, eller transformasjon på norsk, handler om nødvendigheten av å endre tradisjonelle tankesett for å være i stand til å utnytte skykonseptet fullt ut.

Rammeverk for skyreisen

For å unngå fallgruver og sikre egen kompetanse på avgjørende områder, kan god hjelp og veileding være uvurderlig.

Serit kan vi tilby et rammeverk basert på «best practice». Vi har gjennom flere år hjulpet veldig mange kunder på sin skyreise, og rammeverket er utviklet basert på denne erfaringen. Det støttes også av analysene og rådene fra Gartner, Microsoft og Google. I bunnen ligger vår egen fagkompetanse og erfaring innenfor devops, applikasjons- og systemutvikling, samt en mengde sertifiserte eksperter på både Google Cloud og Microsoft Azure. Men skymegling er ikke et tradisjonelt IT-prosjekt. Det handler om å hjelpe deg å forberede og tilpasse organisasjonen til den nye IT-hverdagen, bygge kompetanse og holde denne skarp, og å utnytte potensialet i teknologien.

Hvorfor velge oss?

Vi er én av Norges største kompetansebedrifter på skytjenester og digitale plattformer, og har kompetente sky-konsulenter med lokal tilstedeværelse. Vi vil hjelpe deg med å ta i bruk de riktige skytjenestene på en effektiv måte.

Serit leverer løsninger til kunder med store krav til IT, både i offentlig og privat sektor. Vi sørger for en stabil og oppdatert plattform på tvers av private og offentlige skytjenester, samt kundens egen digitale infrastruktur.

Kombinasjonen av at vi leverer tjenester innenfor hele spekteret av drift, sky og applikasjoner, sammen med vårt ledende kompetansemiljø innen digitalisering og rådgivning, gjør oss til en svært kompetent støttespiller.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på utviklingen i skymarkedet, og har erfaring med å implementere løsninger på både Microsoft Azure, Amazon Web Services, og Google Cloud. Med de ulike skytjenestene kjenner vi de fleste komponenter og muligheter, og har vært med å bygge innovative tjenester som ikke ville vært mulig uten skyteknologi. Systemutviklerne i Serit har et høyt kompetansenivå på de fleste områder innen utvikling og metodikk – enten det gjelder frontend-utvikling med interaksjonsdesign, eller backend-utvikling på både Java- og .NET-platt form. Våre konsulenter har ofte teknisk ansvar eller teamansvar i kombinasjon med utviklerrollen.

Referanser

Omtale

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet under

Serit Oslo

Serit Oslo

Serit Tromsø

Serit ITstyring

Serit Eltele

Serit Comtec

Serit Datalink IT

Serit Hålogaland

Serit Itum

Serit Nidaros

Mats Indbjør

Serit ProData

Kontakt meg eller fyll ut skjemaet

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Oslo

Kontaktskjema Tromsø

Kontaktskjema ITstyring

Kontaktskjema Eltele

Kontaktskjema Comtec

Kontaktskjema Datalink IT

Kontaktskjema Hålogaland

Kontaktskjema Itum

Kontaktskjema Nidaros

Kontaktskjema ProData Kirkenes