«Utedag» hos Alta Kraftlag

Alta Kraftlag er den lokale leverandøren av kraftlinjer, strømnett og fibernett i Alta, Kvænangen og Loppa kommune. De har i dag over 5 000 fiberkunder og over 12 000 strømkunder som de daglig sørger for internett og kraftforsyning til. Uten egen IT-avdeling og med en kompleks og avansert software-løsning, er det viktig for kraftselskapet å ha tilgang på regelmessig og pålitelig bistand fra Serit.

 

Har din bedrift behov for hjelp med IT-løsninger? Vi hjelper deg gjerne. Finn ditt lokale Serit-kontor og ta kontakt med oss her.

On-site IT-bistand hver tirsdag

Hver eneste tirsdag tilbringer Johan-Tore Abelsen, senior IT-konsulent hos Serit, to timer hos Alta Kraftlag. Når han ankommer kunden får han en skriftlig oversikt over hva de ansatte i løpet av den siste uken har opplevd av IT-relaterte utfordringer, og setter i gang med å løse dem på stedet.

Dette kan være alt fra utfordringer med hardware- og software-løsninger, til tekniske problemer med servere. Abelsen setter blant annet også opp PC-er og PC-skjermer, installerer nye, digitale løsninger til møterom og setter opp skrivere samt installerer ny programvare og oppdaterer antivirusprogrammer.

Ingen IT-utfordringer blir liggende

Målet med denne løsningen er å sørge for at ingen IT-utfordringer blir stående uløst i lang tid. Med en slik ordning blir ting tatt tak i og løst med en gang. I tillegg får de ansatte mulighet til å snakke med konsulenten om det er noe annet de har utfordringer med. Ofte dukker det opp småting og utfordringer de ansatte sliter med, og ofte finnes det en god, permanent løsning som gjør arbeidshverdagen lettere.

Ikke behov for egen IT-avdeling

Med en løsning som dette slipper Alta Kraftlag å ha en egen IT-avdeling. Det å bruke et eksternt IT-selskap gir en mer fleksibel og kostnadseffektiv løsning. Avtalen de har med Serit gir også de fordelene lokal og geografisk nærhet fører med seg. Når IT-konsulenten fra Serit besøker kontorene deres hver uke, har han mulighet til å være i forkant av feil og mangler som kan oppstå, og i verste fall føre til driftsstans. Dessuten har han i løpet av de årene han har vært ute hos Alta Kraftlag en dag i uken, blitt godt kjent med deres systemer, brukere og klientløsninger.

– Vi reparerer ikke bare feil, vi tar PC-en før den kneler, konstaterer Vidar Kristensen, bedriftsrådgiver i Serit, og legger til at de opplever veldig lite problemer hos Alta Kraftlag. – Alt fungerer veldig bra, og det er nok fordi vi er så hands on.To personer foran PC-skjerm

Alltid oppdaterte løsninger

Serit bistår naturligvis Alta Kraftlag over nett og telefon dersom det skulle være nødvendig. Men det å reise ut til kunden og tilbringe tid der fast hver uke har en rekke fordeler du ikke får over telefon. IT-konsulenten har blant annet mulighet til å observere fysiske feil og mangler det krever et trent øye for å se. Med dette sørger Serit for at Alta Kraftverk alltid er oppdatert med de nyeste og aller beste løsningene, at hardware fungerer skikkelig, og at sikkerheten er god.

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål til hvordan vi kan bistå deg og din bedrift med gode IT-løsninger.